Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Heřman / Hermína.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 15672, komentáře < 7 dní: 283, komentářů celkem: 359066, adminů: 60, uživatelů: 4901  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 33 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

Willy
rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Bolsonarovo ´´øešení´´ pandemie COVID-19: Celonárodní pùst k Boží potìše
·Køesťanství nenabízí odpovìï na koronavirus. Ani žádnou nemá
·Informace z jednání VV dne 24. bøezna 2020
·Boj s koronavirem ztìžují fundamentalisté všech tøí monoteistických náboženství
·Síť víry se pøipojuje k modlitbám BWA za svìt
·MacArthur vyzval evangelikály k jednotì v zápasu za pravdu evangelia
·Koronavirus – užiteèné informace Sítì víry
·Výzva Ekumenické rady církví k poledním modlitbám v dobì koronavirové epidemie
·O Boží vùli
·Cesta k ekumenì v souèasnosti

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
101149986
přístupů od 17. 10. 2001

°

GRANO SALIS - ZRCADLO NAŠÍ EKUMENY I ty můžeš ovlivnit, jaké budou tyto stránky!
GRANO SALIS si tvoří návštěvníci sami!
Nebojme se říci nahlas, co si myslíme GRANO SALIS vám nabízí možnost říci nahlas, co si myslíte. Jako zaregistrovaný uživatel pod přezdívkou se můžete svobodně vyjadřovat k tématům, týkajících se křesťanství. GRANO SALIS je místem setkávání, výměny názorů a pohledů víry, diskusí i polemik. Máte-li zájem zveřejnit svůj názor na jakýkoliv příspěvek, můžete tak velice snadno učinit pouhým kliknutím na odkaz Poslat článek v hlavním menu.. Můžete též reagovat pomocí odkazu komentář , který je v úpatí každého článku. Na jednotlivé komentáře lze pak reagovat odkazem odpovědět nebo Poslat komentář. Pro další informace klikněte zde.

Život víry: Nové přikázání aneb jací však jsme však zůstali
Žhavá témata

poslal Frantisek100

     Chtěl bych vyjádřit to, co jsem vnímal při studiu Janova Evangelia   Pán Ježíš  má před sebou mísu s vodou, je opásaný plátnem na utírání nohou a klečí před Petrem. Co bych udělal já vy na místě Petra. Před vámi klečí ten, kdo má nejvyšší postavení, Pán nebe, Pán světa, Mesiáš, král, vlastně sám Bůh. Já bych to nevydržel, vyskočil z té židle a naopak bych tuhle službu chtěl udělat jemu. Ale tady nešlo o službu jemu. Tady šlo o zážitek něco ucítit na vlastní kůži, něco prožít. Vidíš, jak se  Pán Ježíš ponižuje ? Je Ti to nepochopitelné, ale je to nutné.   Sledujme to v Božím Slově:

Vložil: Tomas v Neděle, 05. duben 2020 @ 23:56:58 CEST (74 čtenářů)
Více... | 5516 bytů | 4 komentáře | Život víry | Skóre: 0Kontrasty: My, Vy? Pochybné je se Bohu neodevzdat!
Katolicismus

poslal Nepřihlášený

Vy zase věříte, že jste toto spasení k věčnému životu už prý obdrželi - prý vašim jakýmsi pochybným lidským "odevzdáním se Bohu" v minulosti - zažitím moci, zažitím slova.

Vložil: Tomas v Neděle, 05. duben 2020 @ 23:55:08 CEST (109 čtenářů)
Více... | 1033 bytů | 6 komentáře | Kontrasty | Skóre: 0Teologie: Je smutné hádat se kvůli poslední večeři s Pánem Ježíšem
Zamyšlení

poslal Frantisek100

Matouš 26 · 

26Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: „Vezměte, jezte, toto jest mé tělo.“ ·  
27Pak vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: „Pijte z něho všichni. ·  
28Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů.  

 Marek 14 · 
22Když jedli, vzal chléb, požehnal, lámal a dával jim se slovy: „Vezměte, toto jest mé tělo.“ ·  
23Pak vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho všichni. ·  
24A řekl jim: „Toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé. 

  Lukáš 22 ·
  19Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: „Toto jest mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.“ ·  

20A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.“  

 Skutkové 2 · 
42Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se.  
Vložil: Tomas v Středa, 01. duben 2020 @ 13:23:42 CEST (501 čtenářů)
Více... | 5766 bytů | 44 komentáře | Teologie | Skóre: 0Život víry: Ježíšovo utrpení vydává svědectví.
Kritika bludů

poslal milan333Křesťané vědí, že záchrana člověka je možná skrze víru ve výkupní oběť Ježíše Krista a
její přijetí. To vyžaduje znát úplnou pravdu o Ježíši. Vyžaduje to přemýšlet o tom, co je nám předkládáno a co bychom neměli bezmyšlenkovitě přijímat.

Velkou výzvou k tomuto postoji je toto inspirované vyjádření:

2. Jana 1:7 Do světa vyšlo mnoho těch, kteří vás svádějí, neboť nevyznávají, že Ježíš Kristus přišel v těle; kdo takto učí, je svůdce a antikrist. / řecky v těle " εν σαρκι" –maso,člověk nebo zvíře/

Velice důležité: Kdo nevěří,že Ježíš, zde na zemi byl člověk je považován za Božího odpůrce!
Bohu na této pravdě velmi záleží a zdůrazňuje to v dalších verších:

Řím.8:3 Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost: Jako oběť za hřích poslal svého vlastního Syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích,

1.Petra 3:18 Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen Duchem.

1.Jana 4:2 Podle toho poznáte Ducha Božího: Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha;

Toto biblické sdělení bylo potlačeno vlivem řecké filozofie a respektováním pohanského císaře.

Křesťanství nerozeznalo,že některé doktríny způsobily teologický zmatek a některé dokonce udělaly z Boha podvodníka.

Přijetí doktríny o hypostatické jednotě, kdy Ježíš je plně človek a plně Bůh a navěky bude jedna sjednocená osoba by způsobilo, že výkupní oběť Ježíše by byl podvod. Podle této doktríny Ježíš nemohl zemřít. Jeho utrpení a smrt by byla předstíraná. Pokud byl Ježíš, zde na zemi Bohem, tak nemohl trpět a ani zemřít. Také Trojiční dogma – Bůh je neproměnný a věčný.

Ježíšovy prožitky v posledních hodinách a Písmem doložená skutečnost dokazuje, že Ježíš byl člověk.

LUK.22:44 Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji; jeho pot kanul na zem jako krůpějekrve.

Mat.26:37 -39, Vzal s sebou Petra a oba syny Zebedeovy; tu na něho padl zármutek a úzkost. Tehdy jim řekl: „Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou!“ Poodešel od nich, padl tváří k zemi a modlil se: „Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš.“

Mat.27: 28-31, Svlékli ho a oblékli mu nachový plášť,upletli korunu z trní a posadili mu ji na hlavu, do pravé ruky mu dali hůl, klekali před ním a posmívali se mu: „Buď zdráv, židovský králi!“ Plivali na něj, brali tu hůl a bili ho po hlavě. Když se mu dost naposmívali, svlékli mu plášť a oblékli ho zase do jeho šatů. A odvedli ho k ukřižování.

Marek 15:34 O třetí hodině zvolal Ježíš mocným hlasem: „Eloi, Eloi, lema sabachtani?“, což přeloženo znamená: ‚Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?

V čem hledat příčinu Ježíšových prožitků a jeho jednání v této zkoušce?

Výrazné utrpení mohlo způsobit více činitelů:

Tím největším mohlo být to, že Otec přerušil s Ježíšem veškeré spojení, protože Ježíše
obětoval, v tu chvíli se ho vzdal. Jinak by to nemohla být oběť, kdyby s ním byl stále ve spojení. Takové odloučení od Boha nikdy Ježíš nezažil a proto se mohl cítit opuštěn.

Jeho pravé lidství, čistota,hluboké city, láska bude vystavena pravému opaku, nesl naše hříchy a pociťoval veškeré zlo, za které se obětoval.

Jako dokonalý člověk byl velmi citlivý a dopředu věděl o velikosti utrpení, kterému bude vystaven.

Věděl, že jeho učedníci jej opustí a mohl pociťovat, že poslání, které mají vykonat nebude naplněno.

Ježíš zvítězil nad ďáblem a satanova moc zanikla, a to se plně projeví při jeho Druhém příchodu.

Žid. 2: 14, Protože děti spojuje krev a tělo, i on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrtí vládne, totiž ďábla,

Jak.4:7 Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.

1.Tes.2:18 Proto jsme k vám chtěli přijít, já, Pavel, víc než jednou, ale satan nám v tom vždy zabránil.

1.Jana 4:1,4 Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. Vy však jste z Boha, děti, a zvítězili jste nad falešnými proroky, protože ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě.

Jan 8:31,32 Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“

Výše uvedené verše nás varují, že satan usiluje stále o to, aby křesťané ztratili věrnost Božímu slovu a tím i Bohu. Výkupní oběť Ježíše Krista by se na nás nevztahovala.

Jak se můžeme bránit?

Nejprve si uvědomit, že satan působí skrytě, protože ví, že přímé útoky na křesťany jsou málo učinné.

Když satanovi nedáme prostor, tak nás nemůže svévolně ovládat. Satan ví, že křesťané jsou obecně lidé důvěřiví, pokorní a poslušní, a zde má velký prostor, který se mu daří využít.

Vliv řecké filozofie výrazně ovlivnil čistotu křesťanství a způsobil,že se ztratila realita lidského Mesiáše a možnost života v Božím království, zde na zemi.

Nenechme se ovlivnit posvěcenou církevní tradicí a berme Boží slovo jako autoritu.

Milan Jílek
Vložil: Tomas v Úterý, 31. březen 2020 @ 17:07:26 CEST (824 čtenářů)
Více... | 85 komentáře | Život víry | Skóre: 0Život víry: Modlitební desatero pomoci proti korona viru
Modlitební život

poslal LD

https://www.jezistemarad.cz/koronavirus/modlitebni-desatero-pomoci-proti-koronaviru/

Prosme cíleně v boji s koronavirem. ("Pane, žehnej všem výzkumníkům a badatelům, aby rychle našli bezpečný lék a vakcíny proti viru. Dej, ať ten vir zmutuje do neškodné podoby, a dopřej nám si vytvořit výbornou imunitu proti němu. Uzdravuj a potěšuj infikované lidi, ukazuj jim, co mají dělat, aby jim bylo lépe a nešířili vir dál.")


Vložil: Tomas v Sobota, 28. březen 2020 @ 23:43:18 CET (656 čtenářů)
Více... | 1679 bytů | 59 komentáře | Život víry | Skóre: 0Aktuality: Babišova modlitba.
Zkušenosti

poslal Nepřihlášený

Na závěr svého vystoupení Babiš přečetl poslancům vzkaz, který dostal, který ho inspiruje a který by chtěl věnovat všem občanům. "Dej nám, drahý bože, sílu ducha k nápravě věcí. Dej nám, drahý bože, sílu duše k nápravě věcí obecných. Dej nám, drahý bože, sílu důvěřovat sobě. Věřím moudrosti svého fyzického těla. Milost a požehnání všemu a všem. Tak jest," uvedl předseda vlády.

Zdroj: https://eurozpravy.cz/domaci/politika/vlada-nezneuzije-koronavirus-k-posileni-moci-ujistuje-babis-projev-zakoncil-modlitbou.000f47c0/

Vložil: Tomas v Pátek, 27. březen 2020 @ 18:43:35 CET (52 čtenářů)
Více... | 701 bytů | komentáře? | Aktuality | Skóre: 0Aktuality: Babišova modlitba.
Zkušenosti

poslal Nepřihlášený

Na závěr svého vystoupení Babiš přečetl poslancům vzkaz, který dostal, který ho inspiruje a který by chtěl věnovat všem občanům. "Dej nám, drahý bože, sílu ducha k nápravě věcí. Dej nám, drahý bože, sílu duše k nápravě věcí obecných. Dej nám, drahý bože, sílu důvěřovat sobě. Věřím moudrosti svého fyzického těla. Milost a požehnání všemu a všem. Tak jest," uvedl předseda vlády.

Zdroj: https://eurozpravy.cz/domaci/politika/vlada-nezneuzije-koronavirus-k-posileni-moci-ujistuje-babis-projev-zakoncil-modlitbou.000f47c0/

Vložil: Tomas v Pátek, 27. březen 2020 @ 17:32:19 CET (47 čtenářů)
Více... | 701 bytů | komentáře? | Aktuality | Skóre: 0Život víry: Každý zemřeme, akorát nevíme kdy a jak
Zamyšlení

poslal Frantisek100

Dnes žijeme naštěstí v krásné době. Nemáme válku, je tu celkem klid, docela je i slušná životní úroveň. Když to porovnávám se svým mládím, tak opravdu se v naší zemi máme až moc dobře, až si toho nevážíme. Ale přece jen tu existuje i určitá nejistota a obavy a i strach. Pořád je ten náš život něčím ohrožen. Něčím, kde na konci je smrt. Je fakt, že se nemá a nesmíme pořád na to myslet, to bychom se z toho pomátli. Strach škodí našemu tělesnému i psychickému zdraví.  A proto Pán Ježíš právě učedníkům říká toto:   · 


 Matouš 6.34 Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení. 

   Lehce se to řekne. Nedělejte si starosti o zítřek! A která maminka či tatínek nemají starosti, co bude zítra. Vzpomínám si, jak za první republiky měl dělník práci na den a co bude zítra nevěděl. Neměl jistotu. Dnes jsou podpory v nezaměstnanosti, máme důchod, máme určité jistoty, ale přesto se lide strachují.  
Vložil: Tomas v Pátek, 27. březen 2020 @ 17:31:15 CET (122 čtenářů)
Více... | 11478 bytů | 6 komentáře | Život víry | Skóre: 0Aktuality: Bezbřehá svoboda a koronavirus
Etika

poslal Frantisek100

Rozhodně jsme asi nedostali nic, co by nás výrazně změnilo. Neofašisté z chvilek nemohou štvát a populisté typu Okamuro zjistili, že  už ztrácí  sympatie lidí a vládní politiky nedoženou


Pravice se začala víc než viru bát čínského komunismu.

 Primula je dokonce považován za nebezpečí naší bezbřehé svobody.   

 Odbory nepochopitelně  nechtějí, aby továrny fungovaly a nutí k zastavení výroby, aniž by tam byli nakažení.   T

Takhle se máme chovat ve válce.?? Co, kdyby si tohle řekli policisté, zdravotníci a sociální pracovníci v ústavech??  

 Ani ta největší  a nejhroznější katastrofa lidí nezmění  a k Bohu nepřivede. 

Stačí dívat se chvíli na TV 24, přečíst si tisk a je jasno, 


 Je jasno jen jedno. Bezbřehá svoboda bohužel i škodí. Je to vidět v zemích, kde nelze epidemii zvládnout.     

 Existuje něco, co dokáže lidi změnit??? A co všechno se musí stát a jaké utrpení přijít, aby se lidé změnili?
Vložil: Tomas v Středa, 25. březen 2020 @ 22:24:01 CET (333 čtenářů)
Více... | 29 komentáře | Aktuality | Skóre: 0Kontrasty: Úprava Krista dle choutek vlastních.
Kritika bludů

poslal Nepřihlášený

Rosmano:
Neřekl jsem to přesně.. On vlastně ani Ježíš nepochopil sám sebe správně.

Tu druhou fázi večeře už neměl dělat:
Pak vzal kalich, vzdal díky a dal jim ho se slovy: „Napijte se z něho všichni.  28 [www.obohu.cz]Neboť toto je má krev nové smlouvy, která se vylévá za mnohé na odpuštění hříchů. 

Zapomněl (nebo nepochopil) že Jeho krev je už v tom chlebu (v Jeho těle).
Byla to chyba.
Vložil: Tomas v Středa, 25. březen 2020 @ 22:22:24 CET (1876 čtenářů)
Více... | 272 komentáře | Kontrasty | Skóre: 0Kontrasty: Pandemie je asi balvan andělem vržený do moře.
O Bibli

poslal Nepřihlášený

Moře je biblický výraz pro národy. 

Vzhledem k prudkosti propadu ekonomiky kvůli pandemii, a vzhledem k tomu co se ve Zjevení Jan 18 píše, to vypadá na to, že apokalyptický balvan vržený andělem do moře, je současná pandemie. 

LD
Vložil: Tomas v Středa, 25. březen 2020 @ 22:21:47 CET (114 čtenářů)
Více... | 3 komentáře | Kontrasty | Skóre: 0Život víry: Naše slabost je silou Krista bratři v Kristu.
Zkušenosti

poslal Nepřihlášený

Spasení jsme ve víře ve spasitelele Ježíše Krista našeho Pána a Boha. 
Spásy je možné dojít za tohoto pozemského života. Jak je to možné? Víra to přece umožňuje. 

Nejsme spasení pro naše zásluhy, spasení jsme pro zasluhy Krista! 
Bojíš se, že Tě tvá slabost, tvůj zlý skutek odloučí od lásky a milosti Krista? 
Neboj se! Právě kvůli takovým hříšníkům jako jsi Ty Kristus přišel. Kristu se vyplatí věřit. I když jsi dole a ležíš v blátě hříchu, stále můžeš Kristu věřit že Tě miluje, že Tě neopustí, že Tě znovu a znovu omilostní a od hříchu očistí. Apoštolové hlásali, že spása je ve víře! 
Když Tě boží nepřítel dostane, a Ty spácháš hřích, tak je to zlé. Spásu však zlým skutkem neztrácíš, spásu ztracíš když ve VÍŘE neprosíš Krista o milost! Viz lotr na kříži prosící Krista. 
Když Kristu nevěříš, tak Tě z bláta hříchu nic nevytáhne a neočistí, a pro tvou nevíru jsi spásu ztratil..  Škoda. Škoda ztratit život věčný, a to jenom kvůli malověrnosti. A přitom každému z nás hříšníků, je boží milost tak blízko, tak blízko.. 

Je pro Tebe těžké věřit v temnotě hříchu? Mnoho křesťanů před Tebou prošlo touto tvojí temnou zkušeností. Nejsi první ani poslední. 
Ale pak se jim toto Pánovo jho stalo lehkým, únosným. Nemysli si však, že proto u nich ustal boj s hříchem, když u nich ustala tma a přišlo světlo víry, a s tím  i jistota  spásy ve víře v Krista. 
Když tmu malověrnosti vystřídá světlo božího daru víry, tak se boj s hříchem velmi z intenzivní a z efektivní. 
Víra prvních křesťanů v arénách popravovaných pro zábavu nechť je Ti  v tomto vzorem. 

Možnost spásy není v tom kolikrát za života padneš a vstaneš. 
Možnost spásy je v tom, absolutně uvěřit Kristu, a to jednou, provždy a navždy! 
Kde však vzít takovou víru? Čti dál. 
Tento krok víry ze tmy do světla musí udělat každý sám za sebe. 
Tento krok není aktem rozumu! 
Tento velký krok do neznáma je aktem tvé malé víry, aktem přijetí božího daru obrovské víry, aktem který Tě bytostně a navždy promění. Za tu svou malou víru, kterou Bohu nabídneš obdržíš jeden z největších Božích darů vůbec. Dar víry přímo od Boha. Víry tak obrovské, že už Tě ani nenapadne pochybovat o své spáse. Víry tak široké, že budeš v pravdě Ducha svatého poznávat vůli Boha.  
Pak už budeš navždy náležet Kristu. Budeš Kristu náležet se svými slabostmi i přednostmi. Budeš velmi překvapený, že právě tvoje slabosti Kristus nejvíce využije ke konání dobra. A v čem budeš slabý, v tom budeš v Kristu silný. 
Na Krista se můžeš absolutně spolehnout. Nikdy Tě neopustí, vždy Tě bude milovat. Slovo Krista je nepomijitelné! Slovo Krista je tak mocné, že ho uslyší i mrtví, až své věrné příjde vzkřísit v den poslední. 
Čeho se tedy bojíš? Své slabosti? Ani tvoje síla, ani slabost, ani skutek dobrý či zlý Tě nespasí. Boj se své malověrnosti! Malověrnost a nevíra Ti bere spásu!! 

 Spása je v Kristu, a ve víře, ve Tvé víře v Krista. Víře  Bohem pro tvoji spásu Tobě darované. 
 

Vložil: Tomas v Středa, 25. březen 2020 @ 22:20:53 CET (33 čtenářů)
Více... | 5632 bytů | komentáře? | Život víry | Skóre: 0Život víry: Řeky živé vody
Misie

poslal vatatu

 Ahoj Jožko!

 Ty jsi napsal:
   "Je to vždy záplava Božích a Tvých slov. Ale právě, záplava. Možná pro vysokoškoláky je to dobré, ale pro nás průměrné to není."
Nepíši již já, ale píše tobě a vám všem skrze mne Ježíš (Galatským 2,20, Koloským 1,27, 2.Korintským 13,5), tomu věřím. Není to záplava mých slov, protože jsem následoval Ježíše se svým křížem na Golgotu a tam jsem spolu s ním zemřel. Ten život, který zde nyní žiji již není můj, ale Ježíšův se vším všudy, z jeho myšlením, cítěním i jeho vůlí. On je mou hlavou a já údem jeho těla. Nedělám nic o čem nerozhodne On jako hlava, ba ani nemůžu, protože již nežiji vedle něho, ale v něm a On ve mně, tak věřím. A ani ta víra není moje, ale jeho. Kdo se bojí takto zemřít s Ježíšem na kříži a bojí se nechat žít jenom jeho v sobě, ten bude vždycky jenom průměrný, ale výzva Ježíše je jasná:  ,,Buďte svatí a dokonalí jako je svatý a dokonalý váš nebeský Otec." 
  Je to celé o naší smrti v něm a jeho životě v nás, protože tak se člověk stává dokonalým., Ježíšovým životem v nás.  Ježíš v nás však nebude žít svůj život, pokud my nezemřeme.
    A skutky, které chcete dělat pro Boha, jsou Kainovým myšlením a důkazem vašeho života.
 Neexistuje u Boha žádný mix lidských a Božích skutků. To učí pouze náboženství, kterému jsem zemřel.
    Jestli chcete být aktivní v zalíbení se Bohu, tak všechny své skutky uvalte na něj, úplně se jich zřekněte a odevzdejte je jemu. On pak způsobí, že budete naplněni jeho skutky, o kterých pak nemusíte rozhodovat vy, kdy a jak se stanou, ale v každém okamžiku tohoto pozemského života o nich ve vás rozhodne Ježíš, jako vaše hlava.
    Potom jasně uvidíte pravdu, která je zjevena i v Genesis 4,7 v kralickém překladu a v překladu Pavlíka, při čemž v ostatních českých překladech je pravda v tomto verši překroucená, aby to tak napomohlo tělu a tělesnému myšlení. Že to tak není možné přeložit, jak je to v těch ostatních překladech, je jasně vysvětleno v Římanech 7,18-21.
   A proč je těžké pro vás to pochopit? 
Protože nejste ochotni jít k Bohu a zeptat se na to. On by vám odpověděl. Ale vy nechcete a to je vaše chyba, ne Boží. A vy nechcete, protože si myslíte, že jste již dost znalí věci, přitom pak tvrdíte, že jste průměrní.
   Toto píšu ne proto, abych vás zahanbil, ale proto, abych vám pomohl otevřít oči.
  A tak zjednodušeně, to dobré činění, popsané v Gn 4,7 je věřit Bohu, že jenom On může konat dobré skutky, a věřit tomu, že člověk může konat pouze zlé skutky. Pokud si člověk myslí, jako Kain, že může konat své dobré skutky, a potom je předložit Bohu jako svůj obětní dar, ten činí ne dobré. A když takto činí ne dobré, tak se v jeho blízkosti uvelebí hřích, protože lidské skutky a hřích jsou jako siamská dvojčata, nejde je od sebe oddělit tak, aby nezemřela. Jejich život spočívá jedině v tom, že jsou nerozlučně spojená. 
   A tak proto, aby člověk mohl pro Boha stále konat své dobré skutky, a aby mohl za ně očekávat budoucí odměnu, tak proto vymyslel fintu, jak obejít smrt kříže.
   Ta finta spočívá v neustálém vyznávání svých hříchů, což dokazuje, že neustále hřeší, a potom následně neustále opakující se posvěcování sebe sama snahou o další své dobré skutky.
     Tomu říkám chození kolem vlastní osy v kruhu stále dokola, to je kolem středu, kterým je já.
   Takto se člověk nikdy nepřiblíží k Bohu, protože sám o sobě tvrdí:
 ,,Já budu dělat své dobré skutky pro Boha a když se mně to nepovede, tak já budu činit pokání tak, že to já vyznám Bohu, a potom se zase já budu snažit dělat své dobré skutky pro Boha."
    Toto však není pokání podle Boží vůle.
 Pokání podle Boží vůle je ZMĚNA MYŠLENÍ, které říká:
   ,,Bože, já nedokážu udělat nic dobrého, i kdybych se rozkrájel. Děkuji ti, že jsi poslal svého Syna Ježíše, který za mně zemřel , a jedině On nyní může ve mně konat a koná dobré skutky."
   Bez síly víry v Boží slovo, že se samo uskuteční v lidských srdcích, kde přebývá, to nejde uskutečnit, protože člověk uvidí svou tělesnou vášeň, jak se k němu blíží, lekne se, že by mohl zhřešit a tak zemřít, a tak se ze všech svých sil začne té své zlé touze bránit. Když se mu to podaří, tak je sám v sobě povýšen tím úspěchem, a tak to předloží Bohu, jako svůj obětní dar. ,,Jděte ode mně pryč pachatelé těchto nepravostí", řekne jim jednou Ježíš.
  Ten člověk, který to takto dělá totiž nevěří, že již přece zemřel s Ježíšem na kříži, a tak mu již žádná jeho zlá touha nemůže ublížit, protože již je ukřižovaná spolu s Ježíšem na Kříži.
    A když se již této své zlé touhy ve svém srdci nebojí vírou v Ježíšův Kříž, tak s ní nebude bojovat silou své vůle, nebude jí potlačovat ve svém srdci, a ona tak ztratí svou moc a zmizí jako pára nad hrncem.
    Z jediného zdroje čerpají lidské vášně svou moc, to je ze strachu člověka, že zhřeší, a tak zemře.
                   ,,Zemřeli jsme spolu s Pomazaným" (Kristós-pomazaný), nikdo, kdo takto zemřel, již nemůže zemřít podruhé.
                Jožko!
 Ta záplava slov, to jsou řeky živé vody. Kdo se snaží plavat, ten se utopí. Kdo se nechá unášet proudem těch slov, toho ta slova ponesou.
                                 Jirka
Vložil: Tomas v Středa, 25. březen 2020 @ 22:20:28 CET (78 čtenářů)
Více... | 3 komentáře | Život víry | Skóre: 0Grano Salis: LD
Kritika bludů

poslal Nepřihlášený

Otázka pro všechny diskutující. 


Považujete diskusní způsoby LD za švejkování? 
Vložil: Tomas v Pondělí, 23. březen 2020 @ 08:21:34 CET (140 čtenářů)
Více... | 2 komentáře | Grano Salis | Skóre: 0Život víry: Dostali jsme nemoc na míru. Asi jsme ji jako lidstvo opravdu potřebovali....
Zamyšlení

poslal oko

Lidstvo dostalo přesně tu nemoc, jakou potřebovalo ...

Vložil: Tomas v Neděle, 22. březen 2020 @ 19:13:44 CET (729 čtenářů)
Více... | 3028 bytů | 73 komentáře | Život víry | Skóre: 0Život víry: Daniel 2 kapitola a dnešní události.
Zamyšlení

poslal Nepřihlášený

Proč lidé přistoupí na smíšení demokracie s autoritářským režimem.
Daniel 2,33. stehna ze železa, nohy dílem ze železa a dílem z hlíny. 34 Viděl jsi, jak se bez zásahu rukou utrhl kámen a udeřil do železných a hliněných nohou sochy a rozdrtil je, 41 Že jsi viděl nohy a prsty dílem z hrnčířské hlíny a dílem ze železa, znamená , že království bude rozdělené a bude v něm něco z pevnosti železa, neboť jsi viděl železo smíšené s jílovitou hlínou. 42 Prsty nohou dílem ze železa a dílem z hlíny znamenají , že království bude zčásti tvrdé a dílem křehké. 43 Že jsi viděl železo smíšené s jílovitou hlínou, znamená, že se bude lidské pokolení mísit, avšak nepřilnou k sobě navzájem, jako se nesmísí železo s hlínou.

Vložil: Tomas v Neděle, 22. březen 2020 @ 19:12:06 CET (319 čtenářů)
Více... | 2178 bytů | 30 komentáře | Život víry | Skóre: 0Život víry: No tak si vezmu roušku
Intimity

poslal Nepřihlášený

Ale mám spíše pocit, že nevládnou dobře.
Možná ten pocit vyvěrá z nelibosti, že nařídili nosit roušky. Jenže roušky nejsou, respirátory nejsou, není to, co nařídili nosit a ani není jasno, že to ochrání. A mě je z toho smutno. Příčí se mi žít a nežít s tváří v hadru.

Vložil: Tomas v Neděle, 22. březen 2020 @ 19:10:27 CET (87 čtenářů)
Více... | 1577 bytů | 1 komentář | Život víry | Skóre: 0Kontrasty: Svět po době rouškové.
Společnost

poslal Nepřihlášený

Co bude až pomine pandemie?

To co nyní drží většinu lidí doma není ani tak poslušnost a disciplína, je to strach! Je to hlavně strach z nákazy, strach o život.
Vložil: Tomas v Neděle, 22. březen 2020 @ 16:18:21 CET (111 čtenářů)
Více... | 2553 bytů | 2 komentáře | Kontrasty | Skóre: 0Nebezpečná učení: Hlavně nenaletět sektám!!!
Žhavá témata

poslal Frantisek100

Hlavně nenaletět sektám!! 


   https://www.novinky.cz/koktejl/clanek/kazatel-se-pokousel-lecit-koronavirus-pres-televizni-obrazovky-40316658 

   Jinak, kdo je ten podvodník?  

 Kenneth Copeland je americký miliardář a křesťanský kazatel, který je spoluzakladatel a prezident Kenneth Copeland Ministries. Je autorem mnoha knih, které lze zakoupit i v České republice (Moc spravedlnosti, Vírou k vítězství, Poznej svého nepřítele…). Copeland je hlavním sponzorem misijní organizace CfaN (Christ for all Nations – Kristus pro všechny národy), kterou vedou Reinhard Bonnke a Daniel Kolenda. Kenneth Copeland spadá pod Hnutí Víry (Faith movement), jehož základní naukou je bohatství a zázraky (vynucování si uzdravení). Copeland vyučuje mnoho nebiblických věcí, v mnohých případech se i rouhá Bohu. Například, že ze všech biblických osob nejvíce selhal Bůh.  Přečti si:  

 https://krestanem.cz/kenneth-copeland/Vložil: Tomas v Sobota, 14. březen 2020 @ 19:47:49 CET (2459 čtenářů)
Více... | 255 komentáře | Nebezpečná učení | Skóre: 0Aktuality: To by si měli ti pitomci, kteří kritizují Babiše přečíst
Společnost

poslal Frantisek100

Toto by si měli ti pitomečkové z ODS, Topky, pirátů  a lidovců přečíst, než začnou kritizovat vládu.  


 https://neviditelnypes.lidovky.cz/zahranici/koronavirus-bergamo-v-oblezeni.A200309_164121_p_zahranici_wag 

Třeba přestanou je zesměšňovat.
Vložil: Tomas v Středa, 11. březen 2020 @ 09:27:33 CET (1591 čtenářů)
Více... | 182 komentáře | Aktuality | Skóre: 0
Stránka vygenerována za: 0.51 sekundy