Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Kamila.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16456, komentáře < 7 dní: 310, komentářů celkem: 416617, adminů: 60, uživatelů: 5183  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 332 návštěvník(ů)
a 6 uživatel(ů) online:

Nekdo
cizinec
Frantisek100
Willy
brusle7
Mikim

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
113056232
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Dva aspekty Božího království
Vloženo Pátek, 03. červenec 2020 @ 09:12:45 CEST Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal Willy

Boží království je samozřejmě jedno, avšak má dva aspekty ve smyslu dvojího vstupu do Království.
  1. Do Božího království se rodíme. Každý znovuzrozený věřící v Krista je občanem Božího království, je přenesen z pravomoci temnoty do Království Božího milovaného Syna.
  2. Pak je tu Království nebes, do něhož vstupují věřící v Krista tím, že v Království žijí, že rostou v životě


Ukažme si ve verších, které se o těchto dvou aspektech zmiňují, jak se věci mají:
Ad 1. První verše jsou v Janově evangeliu - J 3:5 „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a Ducha, nemůže vstoupit do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo, a co se narodilo z Ducha, je duch.“
Kolosským 1:13-14 On nás vysvobodil z pravomoci temnoty a přenesl do království Syna své lásky,

Ad 2. Druhý list Petrův 1:5-11 A právě proto vynaložte všechno úsilí a doplňte svou víru ctností, ctnost poznáním, poznání sebeovládáním, sebeovládání vytrvalostí, vytrvalost zbožností, zbožnost bratrskou náklonností, bratrskou náklonnost láskou. Máte-li totiž tyto vlastnosti a rozhojňují-li se, způsobí, že nebudete nečinní ani neplodní pro poznání našeho Pána Ježíše Krista. Kdo však tyto vlastnosti nemá, je slepý, krátkozraký; zapomněl, že byl očištěn od svých starých hříchů. Proto se, bratři, tím více snažte upevňovat svoje povolání a vyvolení; neboť budete-li to činit, nikdy nepadnete. Tak vám bude bohatě poskytnut vstup do věčného království našeho Pána a Zachránce Ježíše Krista.

To znamená, že do Království nebes vstupujeme už jako věřící v Krista způsobem života a růstem v životě.

3:10-14 Pánův den přijde jako zloděj v noci. V něm nebesa s rachotem pominou, prvky se žárem uvolní a země a její činy budou spáleny. Když se toto všechno takto rozplyne, jací musíte být ve svatém způsobu života a zbožnosti vy, kteří očekáváte a urychlujete příchod Božího dne! Kvůli němu se nebesa rozplynou v ohni a prvky se žárem roztaví. Podle Jeho zaslíbení očekáváme nová nebesa a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. Proto, milovaní, očekáváte-li tyto věci, vynasnažte se, abyste jím byli nalezeni v pokoji, bez poskvrny a bez úhony.

Kdo nežije v tomto věku milosti takovýmto životem, což je ve skutečnosti Kristus, náš Život (Fp 1:21, Ko 3:4), jak by mohl žít v budoucím věku, v tisíciletém království, ve věku spravedlnosti? Vždyť to nebude umět!

Nežijeme nebo tedy nemáme žít my, naším vlastním přirozeným životem (Ga 2:20). Máme nechat žít Krista místo nás, skrze nás, máme žít skrze Něho (J 6:57),zůstávat v Něm, aby On mohl zůstávat v nás (J 15:4-7), tzn. jíst Jej, pít z Jeho Ducha a dýchat Jej vzýváním Jeho jména, pro Jeho vyjádření a zastoupení Boží vlády na zemi. Jenom Kristův život se líbí Bohu a obstojí před Bohem a my jej můžeme a máme přijímat v hojnosti, tj. v přetékající míře, aby proudil a vyprodukoval drahé materiály (zlato, stříbro, drahé kameny pro Boží dům a zlato, perly a drahé kameny pro Nový Jeruzalém, Boží svaté město) pro Boží stavbu - cíl Božího budování.

Žít v Božím království sebou nese skutečnost toho, že činíme Boží vůli. Jak je psáno v 1. listu Janově 2:17 A svět pomíjí i jeho žádost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věčnost. A v Markovi 4:35 je dokonce napsáno, že ten, kdo činí Boží vůli, je Kristovou, tj. Boží rodinou - „Neboť kdo činí Boží vůli, to je můj bratr, má sestra i matka.“ Amen.

"Dva aspekty Božího království" | Přihlásit/Vytvořit účet | 50 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Dva aspekty Božího království (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pátek, 03. červenec 2020 @ 14:50:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Nebeské království je ve Svatém Duchu. Tedy je zde mezi námi. A až přijde fyzicky JK, bude zde i fyzicky.
Zjistil jsem ale velmi zajímavou věc :). V roce 2020 bylo dokázáno, že neutrina mají hmotnost !!!. To znamená, že teorie o rozpínání země není žádnou konspirací ale fakt.
Studoval jsem znova Genesis atd... a tuto teorii podporuje i Svaté písmo.
1. Na začátku byla země jen jako voda...tyto vody jediný Bůh stlačil a vytvořil tím kontinenty. Kdybychom ale zemi stlačilo ještě více vznikla by Pangea. A co se píše ve Svatém písmu...země bude proměněna a nebudou zde moře...to znamená jedno...současná země bude jediným Bohem stlačena zpět na Pangeu a jezerní a říční systém.  Znamená to, že současný zemský plášť expanduje..... V něm nebesa s rachotem pominou, prvky se žárem uvolní a země a její činy budou spáleny a to bude křest ohněm. Božím zásahem se ale země promění v Pangeu.Re: Dva aspekty Božího království (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pátek, 03. červenec 2020 @ 15:35:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Stando, které království hlásal Ježíš? A které Jan Křtitel? Re: Dva aspekty Božího království (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 04. červenec 2020 @ 11:52:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Máme nechat žít Krista místo nás, skrze nás ...."...Nesmyslné bláboly z neporozumění podstaty křesťanství.My máme nechat žít Krista v nás - nikoli místo nás! Tím se učíme poznávat a pak i naplňovat Boží vůli - konat ty skutky, které pro každého z nás (nikoli pro Krista) nebeský Otec připravil.


Naše modlitby neslouží ani tak k tomu, abychom Bohu pověděli, co máme na srdci (to Bůh moc dobře ví i bez toho) - modlím se proto, abych uslyšel hovořit Boha ke mě, abych v srdci uslyšel Boží hlas a abych tak rozpoznal Boží vůli - tedy co a jak mám udělat.Re: Dva aspekty Božího království (Skóre: 1)
Vložil: JiriBrei v Sobota, 11. červenec 2020 @ 11:29:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Již jsem to tu psal včera, Jehóšua užíval výraz království Boha a království Nebes, jako synonyma: 

„Ježíš řekl svým učedníkům: „Amen, pravím vám, že bohatý do království Nebes vejde těžko. Opět vám pravím, je snadnější, aby velbloud prošel uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království.““ (Mt 19:23.24 Český studijní překlad).Dalším synonymem je „život“, protože království Boha / království Nebes je královstvím života, neboť jeho králem je Jehóah, živý Bůh a věčný král:

A jestliže tě svádí tvé oko, vyjmi je a odhoď; lépe je pro tebe, abys vešel do života jednooký, než abys měl obě oči, a byl uvržen do ohnivé Gehenny.“ (Mat 18:9 Český studijní překlad)

svádí-li tě tvé oko, vyjmi je. Lépe je pro tebe do Božího království vejít jednooký, než mít obě oči a být hozen do Gehenny“ (Mar 9:43-47 Český studijní překlad)

Ale Hospodin je pravý Bůh, on je živý Bůh a věčný král. Před jeho hněvem se třese země, národy nevydrží jeho rozhořčení.“ (Jer 10:10 Český studijní překlad)

 „Vydávám nařízení, aby se po celém mém královském panství třásli před Danielovým Bohem a báli se jej,neboť on je Bůh živý a stálý navěky,i jeho království, jež nebude zničeno,a jeho vláda bude až do konce.“ (Dan 6:27 Český studijní překlad)Ani Kol 1:13-14 ani 2 Pt 1:5-11 nepoužívá ani výraz „království Boha“ ani „království Nebes“. Kol 1:13 používá výraz „království Syna té lásky jeho“ a 2 Pt 1:11 „to věčné království toho Pána našeho a Zachránce Ježíše Krista“.Stránka vygenerována za: 0.33 sekundy