Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Kristýna.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 11, článků celkem: 16727, komentáře < 7 dní: 488, komentářů celkem: 435556, adminů: 60, uživatelů: 5259  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 203 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
119504929
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Jeden je Pán.
Vloženo Úterý, 09. červenec 2024 @ 13:48:18 CEST Vložil: Tomas

Katolicismus poslal oko


Jeden je Pán, jedna víra, jeden křest; (Ef 4,5)

Tímto Pánem, jediným Pánem, je pro křesťany jenom Bůh sám.
Mimo něj už nikdo jiný není Pánem našeho života.

Takto to učili apoštolové - takto je to i v Písmu.
Právem nazývají Ježíše Krista Pánem!

Neboť Bůh, který řekl: "Ať ze tmy zazáří světlo!", zazářil i v našem srdci, aby osvítil lidi poznáním Boží velebnosti, která je na Kristově tváři.(2 Kor 4,2 ...)
Odvrhli jsme hanebné tajnůstkářství a nechováme se vychytrale, aniž falšujeme Boží slovo. 
Naopak, tím, že ukazujeme pravdu, se před Bohem doporučujeme každému lidskému svědomí. 
Pokud naše evangelium zůstává zahaleno, je zahaleno pro ty, kdo jdou do záhuby, pro nevěřící, jejichž chápání zaslepil bůh tohoto světa, aby neviděli zářit evangelium slávy Krista, jenž je obrazem Božím. 

Neboť my nekážeme sebe samé, ale Krista Ježíše, Pána; my jsme pouze kvůli Ježíšovi vašimi služebníky.

Vždyť Bůh, který řekl: Ať z temnoty zazáří světlo, je ten, který zazářil v našich srdcích,
 aby se zaskvělo poznání Boží slávy, která je na Kristově tváři.

Ale onen poklad máme v hliněných nádobách, aby ta přemíra moci byla od Boha a nepocházela od nás
Jestliže nás Bůh učinil, abychom se stali svatými, jak toho můžeme dosáhnout?  

Je pravda, že jsme stvořeni, abychom byli svatí. 
Bůh nás učinil, abychom s ním v nebi byli navěky jedno. Tomu říkáme svatost či posvěcení. Jak se ale svatými stáváme?


Především hledáme pravdu. 
Pravda se nachází vírou
Víra neznamená jen věřit v něco, co nemůžeme vědět s jistotou. Není jen toužebné přání. Víra je poznání. Jisté poznání.
Víra jest podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, které nevidíme.  
Neboť v ní naši předchůdci dostali svědectví Boží.  - (Žd 11,1 ...). V konečném důsledku víru získáváme tak, že Boha necháváme mluvit k našemu vnitřnímu svědomí a zjevovat, co je pravda

To se děje při splnění těchto předpokladů. 
Za prvé - vtahujeme svou mysl do pravdy, například ji seznamujeme s Písmem, Katechismem katolické církve, učením světců atd. 

Zadruhé - číst pravdu nestačí
Potřebujeme také „dar“ víry, což znamená, že když slyšíme pravdu, je nutné, aby ji Bůh jako "pravdivou“ potvrzoval v našem svědomí.

Boží hlas nejprve zjevil pravdu skrze Písmo, Církev nebo světce - ale pak nám Bůh v naší duši říká, že to je pravda.

Když k tomu dojde, musíme tomu uvěřit.
Když se to stane, jsme obdarováni vírou. S hlubokou vnitřní jistotou víme, co Bůh zjevil.

Za třetí -  tento proces poznávání pravdy je posilován modlitbou
Když se modlíme, je to jako přikládat do ohně.
Oheň, jímž je víra, roste na síle. Když roste na síle, rosteme ve víře.

Za čtvrté -  musíme podle toho, co poznáváme vírou, také žít
To je akt naší vůle.

Když se rozhodujeme žít podle víry, kterou poznáváme, rosteme v křesťanské lásce, svatosti a posvěcení. Stáváme se svatými. 


"Jeden je Pán." | Přihlásit/Vytvořit účet | 168 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Jeden je Pán. (Skóre: 1)
Vložil: brusle7 (brusle7@seznam.cz) v Úterý, 09. červenec 2024 @ 14:17:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ahoj Oko,

nějak se ztrácím ve vnímání  mnoha náboženských "frází" a "pouček"...

Můžeš k tomu vyjádřit i nějaké své jednoduché svědectví dle vlastní zkušenosti?

Díky, Brusle7Re: Jeden je Pán. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 09. červenec 2024 @ 14:22:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Stando, to je zase úsměvná trinitární ekvilibristika :-)

Jeden je Pán, jedna víra, jeden křest; (Ef 4,5)

Tímto Pánem, jediným Pánem, je pro křesťany jenom Bůh sám.
Mimo něj už nikdo jiný není Pánem našeho života.
    Takto to učili apoštolové - takto je to i v Písmu.
    Právem nazývají Ježíše Krista Pánem! /Stando, není dobré vytrhávat věci z kontextu.

Tímto Pánem v Listu Efezským není Bůh sám. Tedy aspoň ne pro křesťany.  Tímto Pánem je Pán Ježíš Kristus.  Právem.
O Bohu mluví Pavel hned v následujícím verši.  


Pavel to píše takto:

Ef 4:5: jeden Pán, jedna víra, jeden křest;
Ef 4:6: jeden Bůh a Otec všech, ten nade všemi, skrze všechny a ve všech nás.


Je to to stejné jako v desítkách jiných textů Písma.
Např:

1K 8:6:   my máme jediného Boha, Otce, od něhož je všechno a pro něhož jsme my, a jediného Pána, Ježíše Krista, skrze něhož je všechno, i my jsme skrze něho.

1Tm 2:5: Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus (Pán) Ježíš,

Ř 1:7: Všem těm, kdo jsou v Římě, milovaným Božím, povolaným svatým: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

1K 1:3: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a Pána Ježíše Krista.

2K 1:2: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Ga 1:3: Milost vám a pokoj od Boha našeho Otce a Pána Ježíše Krista,

Ef 1:2: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Fp 1:2: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce a Pána Ježíše Krista.

Ko 1:2: svatým a věrným bratřím v Kristu v Kolosách: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

1Te 1:1: Pavel, Silvanus a Timoteus církvi Tesaloničanů v Bohu Otci a Pánu Ježíši Kristu: Milost vám a pokoj.

2Te 1:2: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a Pána Ježíše Krista.

Fm 1:3: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.


atd.
Re: Jeden je Pán. (Skóre: 1)
Vložil: Tolstoj v Sobota, 13. červenec 2024 @ 10:14:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
„Ani Pán, ani Duch Svatý, ani apoštolové by nikdy určitě a naprosto Bohem nenazývali toho, který by nebyl Bohem, kdyby opravdu nebyl Bohem; a ani Pánem by nenazvali někoho sami od sebe než jedině toho, který panuje všemu, Boha Otce i jeho Syna, který obdržel panství od Otce nade vším tvorstvem, jak zní slova Písma (Ž 109, 1): ‚Řekl Pán mému Pánu: Usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím tvé nepřátele za podnož tvých nohou.‘ Zde totiž mluví Otec k Synu, ten, který mu za dědictví dal národy (Ž 2,8) a podrobil mu všechny nepřátele. Když tedy Otec je opravdově Pán, i Syn je opravdově Pán, právě proto je Duch Svatý nazval jménem Pána.
A to se dokazuje i tímto (Ž 44,7-8): ‚Tvůj trůn, Bože, je na věky; berlou pravosti je berla tvého království! Miluješ spravedlnost a nenávidíš nepravost; proto tě pomazal Bůh, Bůh tvůj.‘ Oba zajisté jménem Boha naznačuje Duch, jak toho, který je pomazán, Syna, tak toho, který ho pomazal, tj. Otce."

Irenej Z Lyonu (učedník Polykarpa, který byl učedníkem apoštola Jana)
Adversus haereses, III, 6, 1-2Re: Jeden je Pán. (Skóre: 1)
Vložil: Tolstoj v Sobota, 13. červenec 2024 @ 15:39:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"... jeho samojediného ze všech lidí, co jich kdy bylo, Bohem a Pánem a věčným Králem a Jednorozeným a vtěleným Slovem hlásají jak všichni proroci a apoštolové, tak i sám Duch, což mohou vidět všichni, kteří se sebeméně dotkli pravdy. To by však o něm nebyla dosvědčovala Písma, kdyby byl jako všichni pouze člověkem ... "

Irenej z Lyonu
Adversus haereses, III, 19, 2

;-)Re: Jeden je Pán. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 13. červenec 2024 @ 22:47:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Irenej z Lyonu

Proti herezím

    " Pravidlem pravdy, kterého se držíme, je, že existuje jeden Bůh Všemohoucí, který učinil všechny věci svým Slovem a z toho, co neexistovalo, utvořil a zformoval všechny věci, které existují. Tak praví Písmo v tomto smyslu: "Slovem Páně utvrzena jsou nebesa a veškerá jejich moc Duchem jeho úst." A dále: "Všechno povstalo skrze něho, ale bez něho nepovstalo nic." Není zde uvedena žádná výjimka nebo dedukce, ale Otec skrze něj učinil všechny věci, ať viditelné nebo neviditelné... Je to tenkterý svým slovem a Duchem svým činí, spravuje a řídí všechny věci a přikazuje všem věcem existovat, ten, který stvořil svět, který stvořil člověka, ten, který je Bohem Abrahamovým, Bohem Izákovým a Bohem Jákobovým, nad nímž není jiného Boha, ani prvotní princip, ani moc, ani pleroma, On JE Otcem našeho Pána Ježíše Krista, jak dokážeme. (I, 22)
    Je tedy vhodné, abych začal prvním a nejdůležitějším pravidlem, totiž Bohem Stvořitelem, který učinil nebe a zemi a všechny věci, které jsou v nich, jehož tito lidé rouhavě nazývají ovocem nedostatku, a abych ukázal, že není nic ani nad ním, ani po něm. ani to, že pod vlivem někoho jiného, než ze své vlastní svobodné vůle, stvořil všechny věci, protože je jediným Bohem, jediným Pánem, jediným Stvořitelem, jediným Otcem, který obsahuje všechny věci a sám přikazuje všem věcem existovat. (Kniha II, 1).  "Stránka vygenerována za: 0.96 sekundy