Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Adolf.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 1, článků celkem: 16681, komentáře < 7 dní: 367, komentářů celkem: 432322, adminů: 60, uživatelů: 5256  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 234 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

oko
Danny42
rosmano
JirkaB

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
118210806
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Segregace
Vloženo Čtvrtek, 23. březen 2023 @ 17:05:39 CET Vložil: Tomas

Katolicismus poslal Myslivec

Při četbě Písma je patrná velmi ostrá apoštolská segregace mezi božím lidem a nevěřícími (pohany, modláři, svévolníky, zločinci, atd). Prostě lid boží versus ti co z Boha nejsou.


Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?
Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím?
Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého. Jak řekl Bůh: ‚Budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.‘
A proto ‚vyjděte z jejich středu a oddělte se‘, praví Hospodin a ‚ničeho nečistého se nedotýkejte, a já vás přijmu‘ a ‚budu vám Otcem a vy budete mými syny a dcerami, praví Hospodin zástupů ‘.


Dnes je situace jiná. Církevní denominace se segregují mezi sebou a paradoxně s jinověrci a bezvěrci se "bratrsky" objímají. 
V katolicismu se náboženská segregace objevuje i v prosebných modlitbách. Jednu z takových "modliteb" zde zdejší fanatický katolík názorně předvedl.

Pane Ježíši, smiluj se nad námi a nad našimi bratřími a sestrami. Amen.

Někomu se tato prosba může zdát nevinná, ale člověk znalý podlosti římské nevěstky dobře ví o co jde.

Pane Ježíši, smiluj se nad námi(katolíky) a nad našimi bratřími a sestrami(v jiných denominacích). Amen.

 Po doplnění závorek záměrně zamlčovaných skutečnosti v duchu řk ekumenismu tato prosebná "modlitba" dostává zcela jiný obsah. Pokrytecký obsah náboženské segregace. V tom je mistrně skrytá velká opovážlivost, tak častá u římské nevěstky.
 
Před Bohem jsme my křesťané JEDEN boží lid. Když se modlíme, modlíme se za naše bratry, modlíme ze za NAŠE bratry a ne za JINNÉ bratry! 

Nelze se modlit za nás 
za naše bratry!

Všichni jsme v Kristu Ježíši bratři. B božím lidu nejsou žádní my a oni, jenom MY!
 
To není hra se slovíčky, to je velmi nebezpečná věc něco takého předkládat v modlitbách Kristu HLAVĚ církve. Velmi nebezpečná v tom, že takovou opovážlivou prosbou prosebník sám sebe vyčleňuje z jednoty božího lidu. Sám nad sebou vynáší soud.


Kristus nás boží lid spojuje, a ten kdo rozděluje není Kristův, ten je antik.rist.

Tímto článkem chci upozornit, že náboženská denominační segregace do modliteb k Bohu nepatří ani se v modlitbě nesmí objevovat!

V modlitbě můžeme segregovat když se my boží lid modlíme za ty co božím lidem nejsou. 
Ale nikdy nesmíme segregaci dopustit mezi mezi sebou. To je rozkol a schizma.

Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. V něm je náš pokoj, on dvojí spojil vjedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka, a tak nastolil pokoj.
Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle, na kříži usmrtil jejich nepřátelství.
Přišel a zvěstoval pokoj, pokoj vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí.
A tak v něm smíme obojí, židé i pohané, v jednotě Ducha stanout před Otcem.
Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině.
Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš.
V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu;
v něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží.


Kdyby římská církev byla tou stavbou, kterou ovšem není, tak by odpradávna nerozdělovala boží lid ve způsobu "my jsme ti praví, a oni leví" . Těžiště schizmatu rozdělování božího lidu leží ve zrádné církvi římské alias nevěstce. 
To ona neustálými komploty a kolaborací se světskou mocí v nezřízené touze po majetku a moci vždy SCHIZMA způsobovala a ještě měla tu drzost se prohlašovat za tu jedinou a pravou. Rozděl a panuj!

Ekumenismus má dvě tváře. Můžeme v něm najít to naše pradávné spojení se v jednotě Krista a poznat své bratry v Kristu roztroušené po celém světě na různých místech na které je Bůh povolal a nad kterými nevládne moc světská ani moc náboženských organizacích mající klamný název "křesťanská". 

Ale žel je zde taky tvář ekumenismu odvrácená. Korektním zamlčováním toho co způsobuje urážky NÁBOŽENSKÉHO cítění se nakonec začal zamlčovat samotný Kristus!! A spousta rádoby křesťanských organizací se již o božím lidu nevyjadřuje jako o křesťanech v jednotě Krista našeho Pána, ale jako o lidech dobré vůle, mezi které patří bezvěrci, modláři a jiní vyvrhelové, a to i zločinci za vodou, na které není žádný metr ani páka jak je pohnat k odpovědnosti, ale pod záminkou "dobré vůle" mohou páchat své zločiny dál za potlesku ekumenismem zpitomělých dobroserů vždy tak korektních..

Pokládám nyní za správné, aby čím tento článek začal, tím i skončil.

Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?
Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím?
Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého. Jak řekl Bůh: ‚Budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.‘
A proto ‚vyjděte z jejich středu a oddělte se‘, praví Hospodin a ‚ničeho nečistého se nedotýkejte, a já vás přijmu‘ a ‚budu vám Otcem a vy budete mými syny a dcerami, praví Hospodin zástupů ‘.

"Segregace" | Přihlásit/Vytvořit účet | 40 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Segregace (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Čtvrtek, 23. březen 2023 @ 19:35:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
1K:5:6 Neníť dobrá chlouba vaše. Zdaliž nevíte, že maličko kvasu všecko těsto nakvašuje? 7 Vyčisťtež tedy starý kvas, abyste byli nové zadělání, jakož jste nenakvašení. Neboť jest Beránek náš velikonoční za nás obětován, Kristus. 8 A protož hodujmež ne v kvasu starém, ani v kvasu zlosti a nešlechetnosti, ale v přesnicích upřímnosti a pravdy. 9 Psal jsem vám v listu, abyste se nesměšovali s smilníky. 10 Ale nevšelijak s smilníky tohoto světa, neb s lakomci, neb s dráči, aneb s modláři, sic jinak musili byste z tohoto světa vyjíti. 11 Nyní pak psal jsem vám, abyste se nesměšovali, kdyby kdo, maje jméno bratr, byl smilník, neb lakomec, neb modlář, neb zlolejce, neb opilec, neb dráč. S takovým ani nejezte. 12 Nebo proč já mám i ty, kteříž jsou vně, souditi? Však ty, kteříž jsou vnitř, vy soudíte. 13 Ty pak, kteříž jsou vně, Bůh soudí. Vyvrztež tedy toho zlého sami z sebe.Re: Segregace (Skóre: 1)
Vložil: brusle7 (brusle7@seznam.cz) v Pátek, 24. březen 2023 @ 05:18:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ahoj Myslivče,

já v uvedené "modlitbě" nevnímám lásku k Bohu a k bližním, i když tato modlitba má být především za bližní (i s tou segragací). Mám pochybnost vzhledem k ostatním projevům autora, zda ji Bůh slyší, ale ráda bych se mýlila. 
Re: Segregace (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 24. březen 2023 @ 07:08:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak to se jistě mýlíš. Bůh ví tedy i slyší všechno. Tak jako zná naše dobré skutky, ta zná i ty naše špatné včetně špatného smýšlení. Okova modlitba je v kategorii špatného smýšlení opovážlivě předkládanému Bohu jako "modlitba". 
U modlitby je důležité abychom my slyšeli Boha a prosili Ho ve Jménu Krista tak, aby naše modlitby přijal a vyslyšel. Slyšet Boha musíme proto, abychom vůbec věděli jak a za co se modlit.

 • Římanům 8, 26 [www.biblenet.cz]Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.
 • Matouš 6, 32 [www.biblenet.cz]Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.
 • Matouš 7, 11 [www.biblenet.cz]Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!
 • Jan 14, 26 [www.biblenet.cz]Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.
 • Efezským 6, 18 [www.biblenet.cz]V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne,


]


Re: Segregace (Skóre: 1)
Vložil: brusle7 (brusle7@seznam.cz) v Pátek, 24. březen 2023 @ 19:43:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ano, mělo být "zda ji Bůh vyslyší".


]


Re: Segregace (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 24. březen 2023 @ 07:38:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mě nijak nepřekvapuje, že Brusle dneska vidí některé věci převráceně - mám pro to logické vysvětlení; člověk ve stavu hříchu ke smrti vídá věci převráceně - zvláště věci duchovní. Katolík, který opustil katolickou církev, je s velkou pravděpodobností právě v takovém stavu hříchu. A že tu nejde zrovna o málo - jde o věčný život!

Brusle se takto vzdala Krista v eucharistii, vzdala se nedělních bohoslužeb a proto má dneska tyto správné pocity, že je jí Kristus vzdálen. Nikoli proto, že by se jí Kristus vzdálil, ale proto, že ona se vzdálila Kristu. Já vím, co Brusli překáží, proč Krista neslyší!

Protože kdo nejí tento "chléb", nemá v sobě život. (J 6,51).

Když hovoříte vy, jinověrci, o Kristu v lidském srdci, hovoříte o tom, co neznáte; jen jste si cosi přečetli v Písmu a protože se domníváte, že jste křesťany, tak jste to autosugescí  vztáhli na sebe.
My hovoříme o tom, co známe - protože spása je v katolické církvi.

]


Re: Segregace (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 24. březen 2023 @ 09:56:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko to není logické vysvětlení. To je tvoje vlastní vysvětlení pro tebe samého zacyklené ve tvých zvrácených náboženských představách, které ti do hlavy implantovala římská nevěstka, kterou tak zuřivě obhajuješ.

Pros Boha a lidi za odpuštění. To ty Oko všechno vidíš zvráceně, a poskytnu ti prostý důkaz. Tvrdil jsi, že ti bůh dovoluje hřešit. A to je natolik ANTI, natolik ZVRÁCENÉ, že každý kdo takto smýšlí o Bohu, smýšlí ZVRÁCENĚ úplně o všem, o lidech, o sobě samém. 
Další důkaz, že zvráceně smýšlíš o sobě samém Oko jsou tvé PROKAZETELNÉ hulvátském výroky, které za hulvátské nepovažuješ. To je ZVRÁCENOST. Jsi mnohokráte usvědčený lhář a hulvát, ale jelikož o sobě samém ZVRÁCENĚ smýšlíš tak sám pro sebe lhář a hulvát nejsi. To ty jsi ZVRÁCENÝ Oko! Prokazatelně. 

Není logické popírat že nejsi lhář a hulvát když prokazatelně lžeš a hulvátsky se vyjadřuješ. Říká se tomu zapíraní nosu mezi očima.
To je ta tvoje "logika" Oko, podle které soudíš jiné!

 A pokud se obrátíš v prosbě na Boha ve Jménu Krista aby tě z té ZVRÁCENOSTI vysvobodil, On to jistě udělá.
Je to Jeho vůle v Kristu Ježíši zjevená všemu lidstvu. Boží vůli je- ZACHRÁNIT KAŽDÉHO! Tuto boží vůli nemusíš hledat, nemusíš prosit Oko aby ti ji dal Bůh poznat, Bůh svou vůli záchrany zjevil všem.
]


Re: Segregace (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 24. březen 2023 @ 10:38:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale to jsi, Myslivče, odbočil na úplně jiné téma! Že by se ti ozvalo svědomí? Nechceš se bavit o svém smrtelném hříchu odpadnutí a o tom, že spása je v katolické církvi?Myslivče, zkus, prosím, ve svém pomýlení ( a odklonu od původního tématu) , sledovat alespoň vlákno logiky:

1.) Můj BůH je  VŠEMOHOUCÍ.

Bez jeho vědomí a jeho svolení mi nespadne ani jeden vlas z hlavy. Bez jeho vědomí a svolení nespadne ani jeden ptáček na zem!

2.)  Žádný člověk nedokáže zhřešit, aniž by o tom Bůh nevěděl a aniž by to on nedopustil (neschválil). V opačném případě  - to když zhřešit člověku nedovolí - tak člověk prostě svůj hříšný záměr nedokoná..

Např. zloděj se vydá krást - ale zjistí, že to nepůjde, že dům je plný lidí.

Když můj Bůh dovolí člověku zhřešit - zloděj přijde a zjistí, že dům je prázdný....]


Re: Segregace (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pátek, 24. březen 2023 @ 11:29:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslivče, zkus, prosím, ve svém pomýlení ( a odklonu od původního tématu) , sledovat alespoň vlákno logiky:

Poučím tě hlupče. Neraď nikomu aby něco sledoval ve svém pomýlení, je to tak hloupé i legrační :-))))))))))

1.) Můj BůH je  VŠEMOHOUCÍ.

Bez jeho vědomí a jeho svolení mi nespadne ani jeden vlas z hlavy. Bez jeho vědomí a svolení nespadne ani jeden ptáček na zem!

Přesně tak Oko!

2.)  Žádný člověk nedokáže zhřešit, aniž by o tom Bůh nevěděl a aniž by to on nedopustil (neschválil). V opačném případě  - to když zhřešit člověku nedovolí - tak člověk prostě svůj hříšný záměr nedokoná..

V žádném případě Oko. To je zase ten tvůj typický guláš uvařený ve tvé lebce z pojmů  které nechápeš. To, že Bůh ví o všem co se děje, neznamená že schvaluje všechno co se děje. V minulosti jsme ti tu mnohokrát vysvětlovali, že dopustit a schválit není to samé. Ty prostě nechápeš významu ani tak jednoduchých pojmů.

Např. zloděj se vydá krást - ale zjistí, že to nepůjde, že dům je plný lidí.

Když můj Bůh dovolí člověku zhřešit - zloděj přijde a zjistí, že dům je prázdný....

Ty příklady jsou otřesné Oko. Říkám si, že ani není možné aby byl někdo ve tvém věku tak, ale tak hloupý.
Když se ten zloděj vydal krást, nezastavil jej Bůh ale ti lidé co byli v domě.
Ten zloděj je zlodějem proti boží vůli! Můžeš si být jistý Oko tím, že Ten kdo přišel aby nás zachránil nechce aby kdokoliv byl zlodějem. Právě naopak, zloděje jednou provždy a navždy vysvobodí z jeho hříšného zlodějského sklonu, zloděj přestane být zlodějem a nikdy mu nepřijde na mysl krást, a to i kdyby šel kolem prázdného domu s dveřmi dokořán.


Takže podle tebe Oko Bůh dovoluje zloději krást tím, že dům je prázdný a lidé z něj odešli????? Cože?????????????

Tak to je tedy síla ta tvoje představa toho tvého boha co ti dovoluje hřešit.

Ten tvůj bůh co ti dovoluje hřešit Oko, je tvůj spolupachatel!

Tak ten tvůj bůh co ti dovoluje hřešit ti nejenom dovolí hřešit, on ti ještě připraví půdu abys hřešit mohl.


Fúúúúúúúúúúúúúúúú

To nevymyslíš.
To tedy ne..]


Re: Segregace (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 26. březen 2023 @ 11:28:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Bůh dovoluje zloději krást tím, že dům je prázdný a lidé z něj odešli????? Cože????????????"...Bylo vůlí nebeského Otce, aby Krista bolestně ukřižovali - nebo snad nebylo??


Jestli to nebylo jeho vůlí - proč tomu nezabránil?


]


42 minut.. (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 26. březen 2023 @ 16:41:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vložil: oko v Neděle, 26. březen 2023 @ 10:46:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)Já se vymezím zlu následovně: "Odnímám tímto Myslivci právo dialogu se mnou".
Takže do budoucna na jakékoli Myslivcovy otázky či výzvy nebudu vůbec reagovat.

:-)))))))))))))))))))))))

10:46:57  až 11:28:31.

:-))))))))))

Tak to ti moc dlouho nevydrželo Oko. :-)))))))))))
Auto Renault ze předu :-)))))

10:46:57 Rozhodnutí již nikdy více práva pro Myslivce
10:56:57 Safra proč před madonou v kleče se čas Okovi tak vleče?
11:01:57 Již na madonu nemyslí a vymýšlí lži a nesmysly.
11:06:57 Tlak zloby znovu po sté v lebu Oka sílí roste.
11:11:57 Zloba již mu chčije uchem s nafouknutým břuchem na metě poslední.
11:16:57Pfůůů, a je to venku a žel nemaje plenku na klávesnici s poděláním sedá
11:21:57 Ťuky, ťuky, ťuk v mlaskotu hnusu popisuje nitra svého hříchu hluk
11:26:57 Naposledy ještě hledá, kde podlou dýku naostřit je třeba
11:28:31 Entr, vypálený centr na bránu vlastní, gól a šťastný, tlemí, hloupě kouká, jako kotě přede a dialog klidně si dál vede.

]


Re: Segregace (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 26. březen 2023 @ 22:13:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Bylo vůlí nebeského Otce, aby Krista bolestně ukřižovali - nebo snad nebylo??


Jestli to nebylo jeho vůlí - proč tomu nezabránil?


Haló Oko vstávej! Oko prober se! Vůli Otce bylo, aby Syn přinesl oběť spásy, aby pro Jeho oběť byla spása možná. Vůle Otce byla nadmíru výtečná a dobrá a pro Krista přijetí těžké. A ty tady chceš argumentovat s boží vůli ohledně spásné obětí Syna a porovnávat s Ní jakousi extrémně hloupou vůlí toho tvého podivného boha co ti dovoluje hřešit a krást?!
Bůh nikomu nedovoluje hřešit Oko!
]


Re: Segregace (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 30. březen 2023 @ 08:52:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Toto je logickým problémem paradoxu  "uzavřené smyčky".


Pokud je Bůh všemohoucí a on - všemohoucí - by nedovolil žádnému člověku zhřešit, žádný člověk by prostě zhřešit nikdy nemohl.

Realita skutečného světa je ale jiná - lidé v něm často hřeší.


]


Re: Segregace /zadupávání (Skóre: 1)
Vložil: brusle7 (brusle7@seznam.cz) v Pátek, 24. březen 2023 @ 19:56:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
]


Re: Segregace /zadupávání (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Pátek, 24. březen 2023 @ 20:35:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
]


Re: Segregace /zadupávání (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 25. březen 2023 @ 07:06:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Krista přece zadupává chování křestanů. Podívej se kriticky na ty, co mají plná ústa Krista a pak posílají zbraně na zabíjení. Proč nehledají příčiny,  tedy pravdu.


]


Re: Segregace /zadupávání (Skóre: 1)
Vložil: brusle7 (brusle7@seznam.cz) v Sobota, 25. březen 2023 @ 17:23:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Milko, zdravím Tě a díky za křesťanský optimismus!


]


Re: Segregace /zadupávání (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 25. březen 2023 @ 09:34:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Myslivče, je to marné, jako bychom jen křesťanským sdílením dodávali krmivo k zadupávání. Pokud chci napsat cokoliv o vztahu s Bohem, je to zde zadupáváno. Vztahové (mystické) modlitby, které se tu dotyčný opakovaně zneužívá proti mne a obrací je, chytá je jako důkaz proti mne,  jsou vždy o lásce a o střídání slyšení a neslyšení v komunikaci s Bohem.  Ale budu se dále modlit, víš za co - za koho. Někdy neslyším, ale často slyším, vím... 

Jsi jedna z mála co zde na GS sděluje, že se bude za někoho modlit. Na modlení se zde na GS často zapomíná.

Zkritizoval jsem jeho opovážlivý modlitební žvást, který on ve své zvrácenosti považuje za "modlitbu" a on mou kritiku pojal jako útok, jako jistou formu boje a na OPLÁTKU pak zaútočil na tvoji modlitbu, na které není ovšem co kritizovat, a tak si jak jinak než u něj zvráceně si zlovolně vymýšlí lži a pomluvy. 
Je dobře, že máš potřebu se za něj modlit, znamená to, že má ještě šanci. U mne ta potřeba se za něj modlit skončila, což mne znepokojilo neb vím, že to může znamenat konec.


]


Re: Segregace /zadupávání / Lk 6,27-38 (Skóre: 1)
Vložil: brusle7 (brusle7@seznam.cz) v Sobota, 25. březen 2023 @ 09:38:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Lk 6,27-38: Ježíš řekl svým učedníkům: „Vám, kteří posloucháte, říkám: Milujte své nepřátele, prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám ubližují.


]


Re: Segregace /zadupávání / Lk 6,27-38 (Skóre: 1)
Vložil: brusle7 (brusle7@seznam.cz) v Sobota, 25. březen 2023 @ 09:46:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Je to jen pro vyvolené - trénink. Ale na jiném místě Ježíš důrazně napomíná, jak to děláš dobře ty! Vím, jak je to náročné - ideál asi kombinace obojího - nejvyšší křesťanská  liga - trénink vůči zlu, jak jednat, a zároveň milovat ne to zlo, ale ty lidi v něm... 


]


Re: Segregace /zadupávání / Lk 6,27-38 (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 25. březen 2023 @ 11:20:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak. "Kteří posloucháte, kteří Mne slyšíte v pravdě Ducha svatého". 
I proto Kristus Ducha seslal, abychom slyšeli Jeho hlas, který říká za co a za koho se modlit.


 • 1. Janův 5, 16 [www.biblenet.cz]Vidí-li někdo, že jeho bratr se dopouští hříchu, který není k smrti, ať za něho prosí; a Bůh mu daruje život, jestliže nehřešil k smrti. Jest ovšem hřích, který je k smrti; o takovém neříkám, abyste za něj prosili.


]


Re: Segregace (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 24. březen 2023 @ 16:16:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Spása, že je v katolické církvi? Spásu nám daroval Pán Ježíš díky svému sebeobětování a spásu získáme vírou. Ty neznáš ten verš:??  
 • Jan 3, 16 [www.biblenet.cz]Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
  Jak může být spása v lidské organizaci, která napáchala tolik zla? Tohle , jak se vyjadřuješ, je sektářský fanatismus.   A vaše eucharistie, kterou se chlubíte, je jen další podvod. Památku si můžeme udělat sami a použít stejný chléb jako měli učedníci. To, co Pán Ježíš představoval, bylo poukázání na jeho duchovní tělo,a ne na fyzické. Měl chléb a ne část svého těla. Vy učíte lidí ke kanibalismu, pokud tvrdíte, že je to fyzické Ježíšovo tělo. Už to je podvod . Ale budiž, co je mi do toho. Mně je tohle odporné  a já věřím v duchovní tělo, které se přijímá vírou, a  ne přes naše trávicí trubici. Je to vaše tradice a nic víc. Ostatně na vašich lidovcích je vidět, jak slyší Krista,a tak je jim eucharistie k ničemu.


]


Re: Segregace (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 25. březen 2023 @ 08:39:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Františku, proč se vůbec vyjadřuješ k věcem, kterým ani trochu nerozumíš, o kterých máš jen mylné představy?
Proč tu hovoříš o něčem, co nepraktikuješ, co nežiješ?
Proč tu hovoříš o eucharistii, se kterou nemáš žádnou životní zkušenost?


Kristus je církev - a církev, to je Kristus.

(Kol 1,18)
A on je hlavou těla, církve....]


Re: Segregace (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 25. březen 2023 @ 10:07:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nelze být  v církvi, jejíž členové podporují válku a zabíjení  a fandí ukrajinskému fašismu. K čemu je ta eucharistie? Jste jen komedianti. Hnus.


]


Re: Segregace / Františkovi (Skóre: 1)
Vložil: brusle7 (brusle7@seznam.cz) v Sobota, 25. březen 2023 @ 17:29:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Františku, já ti částečně rozumím. Ale představ si, že půjdu třeba na fotbalový zápas (který třeba nemám ráda) a budu tam nadávat na to, že se tam lidi navzájem mlátí a  k čemu to je a že je to komedianství a hnus (to co ty říkáš o církvích). Nebo půjdu do divadla, nebo na koncert, a totéž... 

Urážíš tím členy  skutečné církve Ježíše Krista, která je po celém světě v Ježíšových věrných - ale nemusí být tam, kde si jen církev říkají (to jsou někdy -  až na čestné výjimky - jen  sekty).


]


Re: Segregace / Františkovi (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 25. březen 2023 @ 20:58:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bohužel od roku 89 postupně stále víc a víc se přesvědčuji, že křesťanství je přetvářka a faleš.K čemu je modlení a jiné úkony, když výsledek je nulový. Když i takový Mikin adventista podporuje fašistickou Ukrajinu, tak o to víc je vidět ta faleš. V sobotu se nesmí nic dělat, aby neporušili židovský zákon a se zabíjením nemají problém. Protože jedou na stále stejně vlně proti Rusku jako před rokem 89. Nevadí jim fašistické symboly, uctívání masových vrahů z banderovců a nutí nás věřit lžím o Buči  apod. Přitom  to narafičili sami banderovci, aby vyvolali odpor proti Rusku. Pobožná USA je další hnus.Pokud je Putin zločinec, tak jím musí být všichni američtí prezidenti. Ovšem to se pobožným nehodí. Brusle, já už jsem  z křestanů tak zklamaný, že kdybych neměl víru z dřívějška a zkušenosti s Bohem, tak bych se zachoval jako nepřihlášený a zbavil se této víry. Zbytečně mne to deptá  a psychicky ničí. Není koho urazit. Já snad ani žádné pravé křestany neznám a ani nejsou. Všichni jsou pod vlivem USA, kde za státní svátek nemají ani velikonoce. Co je tam vlastně za křesťanství? Proč se jim jako šelmě Západ podřizuje? To je ta šelma ze Zjevení a žádná katolická církev, jak učí adventisté.


]


Re: Segregace / Františkovi (Skóre: 1)
Vložil: brusle7 (brusle7@seznam.cz) v Sobota, 25. březen 2023 @ 21:26:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Brusle, já už jsem  z křestanů tak zklamaný, že kdybych neměl víru z dřívějška a zkušenosti s Bohem, tak bych se zachoval jako nepřihlášený a zbavil se této víry. Zbytečně mne to deptá  a psychicky ničí. Není koho urazit. Já snad ani žádné pravé křestany neznám a ani nejsou."

Pokud mohu poradit, Františku, přečti si jedno evangelium /třeba Matouše/ a Skutky apoštolů. Tam uvidíš, kdo je opravdová církev. Tam já čerpám sílu.

Brusle7


]


Re: Segregace / Františkovi (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 26. březen 2023 @ 08:13:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milá Brusle, evangelia jsou nádherná. Nejraději mám Lukáše, protože on nebyl Žid a byl lékař. Hovořil asi  s mnoha svědky, kteří Ježíše poznali a zažili. Jako jediný se snažil podat autentický obraz chronologicky a v tom pak pokračoval i ve skutcích. Jenže tohle bylo tenkrát dávno a už za pár století vše bylo jinak. Z církve se stala politická moc a vše si upravila tak, aby si mohla moc udržet  a ovládat lidi. Nakonec Jan, který všechny své kolegy přežil, je ke stáří strašně zklamán, a proto je jeho Zjevení tak kruté a smutné. On sám viděl, co se dělo kolem  a jak sbory upadají. A Kristus nepřichází. Já ho tak chápu  a je mi ho líto. Co by asi říkal dnes? Pokud člověk nevnímá svět kolem a zanoří se do celého příběhu, zažívá radost a těší se jako Jan na to, aby Ježíš se vrátil. Ale, ono je to vše tak složité. A pak je velké nebezpečí, aby člověk nespadl do nějaké sekty. Zažil jsem to po roce 89. Nakonec jsem právem byl lidem pro smích. V sektě vládla fantazie a lež  a možná ani ne tak lež, jak nepravdivé poznání reality života. Jsou lidé, kteří mají víru Krista a to jsou i někteří katolíci. Vím, jakou víru měl pan farář z Klokot, který nás, nám letos už uplynulo 50 let, oddával. Tehdy jsme byli tak mladí a věřili v moc Boží, která nás ochrání. A chránila.  My jsme bydleli jinde a nestýkali se. Třeba by ze mne dnes byl katolík, který by bránil svoji církev jako Martino. Ale svět mne a nás poslal do mnoha jiných situací. Máš pravdu, že v upřímném pohledu do evangelia, člověk pocítí sílu  a v tom je jeho hlavní moc a zázrak. Hezký den.


]


Re: Segregace / Františkovi (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 26. březen 2023 @ 15:33:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím Vás Františku. Tento komentář píšu proto abych Vám dal naději. Z atomového Armagedonu máme strach všichni co jsme ještě nezešíleli od fanatické nenávisti. 
Zveřejnil jste zde článek "Bojíte se pravdy". A jelikož se pravdy nebojíte něco Vám nyní ukážu.

Uvedl jste ve článku tohle.

 •    ·    9 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]Lidé hynuli nesmírným žárem a proklínali Boha, který má moc nad takovými pohromami; ale neobrátili se, aby mu vzdali čest.   
 •    11 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]lidé se bolestí hryzali do rtů a trýzněni vředy rouhali se nebeskému Bohu, ale neodvrátili se od svých činů.   ·  

 • 13 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]A hle, z úst draka i z úst dravé šelmy a z úst lživého proroka vystoupili tři nečistí duchové, podobní ropuchám. ·  

 • 14 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení. Vyšli ke králům celého světa, aby je shromáždili k boji v rozhodující den všemohoucího Boha.   Toto vychází ze západních médií. Lži a lži.   ·  

 • 18 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]A rozpoutaly se blesky, hřmění a burácení, a nastalo hrozné zemětřesení, jaké nebylo, co je člověk na zemi; tak silné bylo to zemětřesení. ·  
 • 19 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]A to veliké město se roztrhlo na tři části a města národů se zřítila. Bůh se rozpomenul na veliký Babylón a dal mu pít z poháru vína svého trestajícího hněvu. ·  
 • 20 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]Všechny ostrovy zmizely, po horách nezůstalo stopy, ·  
 • 21 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]na lidi padaly z nebe kroupy těžké jako cent; a lidé proklínali Boha za pohromu krupobití, protože ta pohroma byla strašná.   
A nyní si prosím přečtěte to samé s doplněním mezery verše 15-17.

 • Lidé hynuli nesmírným žárem a proklínali Boha, který má moc nad takovými pohromami; ale neobrátili se, aby mu vzdali čest.
 • 10 [www.biblenet.cz]Pátý anděl vylil svou nádobu na trůn šelmy: a v jejím království nastala tma,
 • 11 [www.biblenet.cz]lidé se bolestí hryzali do rtů a trýzněni vředy rouhali se nebeskému Bohu, ale neodvrátili se od svých činů.
 • 12 [www.biblenet.cz]Šestý anděl vylil svou nádobu na velikou řeku Eufrat: a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce.
 • 13 [www.biblenet.cz]A hle, z úst draka i z úst dravé šelmy a z úst lživého proroka vystoupili tři nečistí duchové, podobní ropuchám.
 • 14 [www.biblenet.cz]Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení. Vyšli ke králům celého světa, aby je shromáždili k boji v rozhodující den všemohoucího Boha.
 • 15 [www.biblenet.cz]„Hle, přicházím nečekaně jako zloděj! Blaze tomu, kdo bdí a střeží svůj šat, aby nechodil nahý a nebylo vidět jeho nahotu!“
 • 16 [www.biblenet.cz]Shromáždili ty krále na místo zvané hebrejsky Harmagedon.
 • 17 [www.biblenet.cz]Sedmý anděl vylil svou nádobu do ovzduší a z chrámu od trůnu zazněl mocný hlas: „Stalo se!“
 • 18 [www.biblenet.cz]A rozpoutaly se blesky, hřmění a burácení, a nastalo hrozné zemětřesení, jaké nebylo, co je člověk na zemi; tak silné bylo to zemětřesení.
Všiml jste si Františku co je v té mezeře? V té hrozné válce Františku již nebudeme bojovat, ani se jí účastnit, neb Kristus před vylitím sedmé nádoby přichází a odvádí své věrné, křísí mrtvé a přeživší proměňuje a uchvacuje vstříc k Sobě.  Je docela možné, že do vylití sedmé nádoby patří i atomová válka, ale ta se nás již týkat nebude. To co je dneska myšleno tím Harmagedonem je již zřejmé. Natolik zřejmé, že je na to nebezpečné veřejně i poukazovat.


]


Re: Segregace / Františkovi (Skóre: 1)
Vložil: brusle7 (brusle7@seznam.cz) v Pondělí, 27. březen 2023 @ 13:06:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)]


Re: Segregace (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 25. březen 2023 @ 08:45:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Oko,


měl bys pochopit, kdo je PÁN. Je Pánem jakákoliv organizace, kterou Kristus nezaložil? Je Kristus Hlavou jakékoliv viditelné organizace? Nebo je Hlavou tajemné neviditelné množiny svých bratří, zvané neoficiálně Církev Boží? 

Kristova Církev nikdy nebyla žádnou organizací. Vždy byla neoficiálním rodinným sdružením bratří. 

(Když píši "bratří", myslím tím, tak jako apoštol Pavel i sestry (neboť v nich je Duch Kristův, který byl mužem). Jsou tedy mužští a ženští bratři).

Když se hříšník modlí modlitbu pokání - modlí se oslovením: "Má církvi" nebo "Pane Ježíši?"

Kdo zemřel za naše hříchy? Církev nebo Kristus? 

Proč tedy místo jediné Hlavy Krista činíte hlavou celou církev? (Resp. ještě k tomu dokonce vaši organizaci)?

Proč nerozsuzujete Tělo Páně? Možná je pro vás dokonce lepší, že neslavíte skutečnou Památku Večeře Páně... 


]


Re: Segregace (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 25. březen 2023 @ 09:19:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Kristova Církev nikdy nebyla žádnou organizací. "...


Kristova církev je nejenom organizací, ale přímo i živým organismem. A ve zdravém těle je všechno správně zorganizováno - jinak by tělo nefungovalo správně.

Kristus založil svoji církev na apoštolech - jako obraz stáda, vedeného pastýři. A tento obraz je organizovaným společenstvím, je "organizací", ve které má každý "úd" svoje pevně stanovené místo:


(1 Kor 12,14)
Vždyť také tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů.  15Kdyby noha řekla: ‚Protože nejsem ruka, nepatřím k tělu ‘, nepatří snad proto k tomu tělu?  16A kdyby řeklo ucho: ‚Protože nejsem oko, nepatřím k tělu‘, nepatří snad proto k tělu? 17Kdyby celé tělo bylo jen oko, kde by byl sluch? Kdyby celé tělo bylo jen ucho, kde by byl čich? 18Ale Bůh umístil údy: každý z nich v těle umístil tak, jak chtěl. 19Kdyby bylo všechno jedním údem, kde by bylo tělo? 20Je mnoho údů, ale jedno tělo. 21Oko však nemůže říci ruce: ‚Nepotřebuji tě,‘ ani hlava nemůže říci nohám: ‚Nepotřebuji vás.‘ 22Naopak ty údy těla, které se zdají být slabší, jsou nezbytné. 23A části těla, které pokládáme za méně čestné, obklopujeme zvláštní ctí a našim neslušným částem dáváme tím větší slušnost, 24což naše slušné údy nepotřebují. Ale Bůh sestavil tělo tak, že tomu potřebnému dal zvláštní čest, 25aby v těle nebyla roztržka, ale aby údy navzájem o sebe stejně pečovaly. 26A když jeden úd trpí, trpí spolu s ním všechny údy; a když je jeden úd oslavován, radují se všechny údy spolu s ním. 27Vy jste tělo Kristovo a jednotlivě jste jeho údy. 28A v církvi Bůh ustanovil nejprve apoštoly, za druhé proroky, za třetí učitele, potom projevy moci, potom dary uzdravování, pomoci, vedení, druhy jazyků. 29Jsou snad všichni apoštolové? Jsou snad všichni proroci? Jsou snad všichni učitelé? Mají snad všichni projevy moci? 30Mají snad všichni dary uzdravování? Mluví snad všichni jazyky? Nebo je snad všichni vykládají


]


Re: Segregace (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 25. březen 2023 @ 08:42:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."

Pane Ježíši, smiluj se nad námi a nad našimi bratřími a sestrami. Amen.

Někomu se tato prosba může zdát nevinná, ale člověk znalý podlosti římské nevěstky dobře ví o co jde.
"...


Myslivec si zde vlastní podlost promítá do uvažování jiných. Podle sebe, soudím tebe ...Modli se Oko za své obrácení ať křesťanem se staneš. (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Sobota, 25. březen 2023 @ 10:39:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslivec čte co Oko podle píše, a protože čte tak vidí jak se opovážlivost snaží modlář vydávat za modlitbu, ve které vynáší zlo ze svého srdce.


A víš co Oko? Běž raději prosit Boha za tvé obrácení, ať se konečně staneš křesťanem a přestaneš již konečně být tím modlářským prolhaným hulvátem!

Odchod k modlitbám k Bohu za tvé obrácení  Oko!

 PS: Tvoje správná odpověď je.. Provedu! Dovolte mi odejít..

 A budeš mi každé ráno v raportu hlásit jak to tvoje obrácení pokračuje a opovaž se přijít s tím, že to nejde. A zavři za sebou z venku. Odchod! :-)))))


]


Re: Segregace (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 26. březen 2023 @ 09:57:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..." Pane Ježíši, smiluj se nad námi a nad našimi bratřími a sestrami. Amen.
..........
... (prý!)  - ale člověk znalý podlosti římské nevěstky dobře ví o co jde....
...........
Všichni jsme v Kristu Ježíši bratři. B božím lidu nejsou žádní my a oni, jenom MY!
 
To není hra se slovíčky, to je velmi nebezpečná věc něco takého předkládat v modlitbách Kristu HLAVĚ církve. Velmi nebezpečná v tom, že takovou opovážlivou prosbou prosebník sám sebe vyčleňuje z jednoty božího lidu. Sám nad sebou vynáší soud...
"...


Takže ve skutečnosti jde  římsko-katolické církvi o toto: všichni křesťané jsou údy Kristovy církve - stali se jimi ve křtu.

Nikoli všichni však mají ke Kristu svým životem stejně blízko.
Někteří si mezi sebe a Boha postavili zeď rozdělení - zeď hříchů.
Ta "zeď" jim nyní brání žít důvěrné společenství s Bohem. Jsou lidé, kteří si zpackali své životy, kteří se třeba rozvedli a nyní žijí v novém nesvátostném manželství s jiným partnerem. Jsou zase jiní, kteří opustili zdravé učení a plácají se bezmocně v zajetí svých bludů a představ.
Kteří proto nemohou nyní čerpat milosti ze svátostného života. Tito lidé ztratili některé výsady údů církve a jsou odkázáni Božímu milosrdenství.

Při modlitbě růžence se modlíme v každém desátku tzv, "Fatimský dodatek" právě za takové lidi:

"Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. "
Všichni lidé potřebují Boží milost - ale někteří jsou ve stavu, kdy ji potřebují pro svoji záchranu a nápravu svého stavu ještě o mnoho více, než jiní - kteří jako křesťané žijí.

Re: Segregace (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 26. březen 2023 @ 16:05:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Takže ve skutečnosti jde  římsko-katolické církvi o toto: všichni křesťané jsou údy Kristovy církve - stali se jimi ve křtu.

Ve skutečnosti není řkc církev, je padlá církev která dávno již nekřtí a její členové většinou nejsou křesťané ale modláři, falešní křesťané o kterých apoštolové napsali- vyšli z nas (křesťanů) a nebyli z nás.

Nikoli všichni však mají ke Kristu svým životem stejně blízko.
Někteří si mezi sebe a Boha postavili zeď rozdělení - zeď hříchů.
Ta "zeď" jim nyní brání žít důvěrné společenství s Bohem. 

Třeba jako ty Oko, který sis sám v sobě vybudoval vysokou zeď ze hříchu které popíráš. Jsi prolhaný hulvát a popíráš to. To je ta tvoje zeď Oko, která tě odděluje od Boha!

Jsou lidé, kteří si zpackali své životy, kteří se třeba rozvedli a nyní žijí v novém nesvátostném manželství s jiným partnerem. 

A jsou lidé kteří si modlářstvím zpackají nejenom život pozemský, ale i ten věčný.

Jsou zase jiní, kteří opustili zdravé učení a plácají se bezmocně v zajetí svých bludů a představ.

To zcela určitě. Jako třeba jeden zdejší nepoučitelný darebák, který si bezostyšně vymýšlí lži a pomluvy a pak jimi osobně útočí. Přitom popírá, že je hulvát a lhář a zcela ignoruje jakoukoliv prosbu aby toho zanechal a choval se slušně a důstijně vzhledem ke svému pokročilému věku.

Kteří proto nemohou nyní čerpat milosti ze svátostného života. Tito lidé ztratili některé výsady údů církve a jsou odkázáni Božímu milosrdenství.

Žádné takové čerpání milosti ze svátostného života neexistuje Oko! Podívej se na sebe. Nikdy jsi nic takového nenačerpal, vždyť ani nedokážeš říct jaké jsou ty tvoje nesmírné užitky ze mše. Jenom kecy a pořád jenom kecy o něčem co nikdy nefungovalo, co si nechceš přiznat.

Při modlitbě růžence se modlíme v každém desátku tzv, "Fatimský dodatek" právě za takové lidi:

Růženec je ohavným modlářským rouháním se Bohu! 

"Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. "

Urážlivé na této modlitbě není obsah ale způsob v jakém je Kristu předkládaná.
Je předkládaná v růženci přes zakukleného satana v podobě prostřednice všech milostí.
Způsob jakým se tato prosba ke Kristu předkládá je nadmíru ohavný. Je to satanský výsměch Bohu!

Všichni lidé potřebují Boží milost - ale někteří jsou ve stavu, kdy ji potřebují pro svoji záchranu a nápravu svého stavu ještě o mnoho více, než jiní - kteří jako křesťané žijí.

A ty se Oko samozřejmě řadíš mezi ty co jako křesťané žijí. Ale jenom jako protože jsi modlář jako poleno, a velmi zlý člověk který neustále lže, pomlouvá a útočí na křesťany!
Podívej se kolik lží a pomluv jsi v posední kauze nakydal na křesťana Willyho za jeho dvě otázky o tom zda Bůh slyší pokrytce a vidí do srdce. Že se nestydíš Oko!


]


Re: Segregace (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 27. březen 2023 @ 09:24:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslivec zde pro své nehorázně hulvátské způsoby chování ztratil právo na dialog.

Proto mu odpovězeno nebude.


]


Re: Segregace (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pondělí, 27. březen 2023 @ 12:09:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko odnímatel práv a svobod. .-)))))))))))))))


A proto mu odpovězeno nebude. :-)))))))))))))

Tak voni mi neodpověděj voko. :-)))))))

Hele modláři já snad dneska ani neusnu. To je tak strašlivý a krutý trest od tebe, to jsem si snad ani nezasloužil. :-)))))))))
Nebude mi odpovězeno. To asi nepřežiji. :-)))))))))))))))


Volejte sláva a pět tři dny se radujte. Konečně ten prolhaný hulvátský modlář přestal reagovat. Sláva! 
Jenom aby mu to vydrželo.
]


Re: Segregace (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pondělí, 27. březen 2023 @ 12:25:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co to je, kde to je napsáno - "právo na dialog"? Jestli něco takového existuje, oko, pak ty jsi to právo pro tvé odsouzeníhodné způsoby jednání a chování k lidem ztratil už dávno !!


]


Re: Segregace (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pondělí, 27. březen 2023 @ 13:33:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Willy. To je u něj krátkodobý výlev arogance a nadřazenosti. Normální člověk napíše nebudu se z tebou s bavit, nebudu odpovídat a šlus. A on vejška mi odnímá práva. Je to tím, co jsem mu mnohokráte sděloval. V lebce si vytvořil představu zlého Myslivce do kterého investoval všechen svůj hnusný potenciál. No a nyní této své představě odnímá práva. Odnímá práva Myslivci kterého si jeho zlomyslnost vytvořila v jeho hlavě. Jsou to choromyslné představy. Dlouholetí modláři tím trpí. Modlářství funguje pouze v náboženské představivosti a pokud jim modlář příliš podlehne, začne se u něj stírat rozdíl mezi náboženskou představou a realitou. Pak si třeba jako Oko začne svou náboženskou představivost začne projektovat do oponentů. On je samozřejmě v těchto náboženských  představách je nadřazeným čisťoučkým svatouškem s právem veta vymazávat postavy ve svých představách. Všechnu svoji prolhanou hulvátskou špínu přehodí na představu svého oponenta a své představě pak určuje její práva. 

Duch Antikri.sta jeho smýšlení již dostává mimo realitu. Vem si jenom Willy tu jeho šílenou představu o bohu co mu dovoluje hřešit. Vždyť taková náboženská představa hraničí se satanismem. Zly duch totiž nejenom že dovoluje hřešit, on to i doporučuje. A naposled doplnil svou představu o bohu co mu dovoluje hřešit o představu spolupachatelství, a to je již takřka doporučenka. Prý bůh když dovoluje zloději krást vyprázdní dům aby zloděj krást mohl. Oko má zlovolně šílené modlářské představy.


]


Re: Segregace / pýcha předchází pád, kéž by... (Skóre: 1)
Vložil: brusle7 (brusle7@seznam.cz) v Čtvrtek, 30. březen 2023 @ 22:25:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Pýcha předchází pád.

Přeji a vyprošuji Oku pád na "holou zem", jen tam je cesta k záchraně.


]


Stránka vygenerována za: 0.98 sekundy