Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Kristýna.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 11, článků celkem: 16727, komentáře < 7 dní: 488, komentářů celkem: 435556, adminů: 60, uživatelů: 5259  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 204 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
119504977
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Podmínky pro činění Boží vůle
Zamyšlení

poslal Willy

1. Znovuzrození - narození z vody a z Ducha, tzn. přijetím Pána Ježíše dostat od Boha pravomoc stát se Božím dítětem, tj. tím, kdo věří v Jeho jméno.
2. Jako Boží dítě se stát učedníkem Pána Ježíše Krista.
3. Proměňovat se obnovou své mysli, abychom mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé.
4. „Neboť kdo činí Boží vůli, to je Můj bratr, Má sestra i matka.“
5. Nesloužit naoko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale jako Kristovi otroci, kteří Boží vůli činí z duše.
6. K vykonání Boží vůle je třeba vytrvalost.
7. Po zbývající čas života v těle nežít podle lidských žádostí, nýbrž podle Boží vůle.

Vložil: Tomas v Úterý, 23. červenec 2024 @ 11:38:49 CEST (57 čtenářů)
Více... | 1281 bytů | 3 komentáře | Skóre: 0Život víry: Aktivisti nepravé dětské spásy.
Katolicismus

poslal Nepřihlášený

První aktivista tvrdí, že pro spásu dětí je nutný řimskokatolický "křest".

Druhý aktivista tvrdí, že pro spásu dětí je nutné aby při jejich početí byli rodiče křesťané.
Oba dva spásu něčím podmiňují. Sobecky se baví jenom svých dětech, které jsou "spasené" jejich náboženskou zásluhou. 

Spása není v nepravém křtu miminek, není ani v tom komu se dítě narodí.

Spása je v oběti Krista, a všechny děti ať se narodí komukoliv jsou boží děti. Nepotřebují spásu neboť nijak proti Bohu nezhřešily. Spása je zde pro hříšníky, je zde pro ty kdo zhřešili, a miminka nijak nehřeší, a ani toho nejsou schopná. Hřích lze spáchat teprve až člověk dospěje do mentálního stavu kdy je sám za sebe před Bohem odpovědný.
Je to tak těžké si to uvědomit?
Bůh přišel zachránit to, co hříchem zahynulo. 
Zahynulo snad mimino, anebo zahynul ten kdo božím dětem přisuzuje zahynutí a vyrábí umělý problém potřeby jejich spásy a jejich spásu něčím podmiňuje? Kdo je tady ten mrtvý? Je to svaté bezhříšné boží dítě, anebo je mrtvý popírač svatosti božího dítěte? Kdo z těch dvou hřeší?

Cožpak si vy všichni dotčení neuvědomujete, že vaše podmiňování spásy dětí, které náleží Bohu a nijak a nikdy nezhřešily je vašim hříchem proti Bohu pro který můžete zahynout věčnou smrtí? 


Vložil: Tomas v Pondělí, 22. červenec 2024 @ 10:54:46 CEST (58 čtenářů)
Více... | 1828 bytů | komentáře? | Skóre: 0Život víry: Nepravý křest a jeho následky. Jak z toho ven?
Katolicismus

poslal Nepřihlášený

Jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti.

Nepravost je v Božím slově často zmiňovaná. Satan jako boží opice v neustálém klamu vytváří něco co vypadá jako pravé, ale není to pravé, je to nepravé, je to nepravost a není to od Boha. Velmi nebezpečnou nepravosti je nepravý dětí!


Nepraví křesťané křtí to co křest nepotřebuje, a přitom jsou to oni co křest potřebují.
Nepraví křesťané tvrdí o spasených dětech, že jsou nespasené, a přitom jsou to oni co spasení nejsou.
Nepraví křesťané se snaží spasit to co je spasené, a přitom svoji vlastní spásu odmítají.
Nepravý křest produkuje nepravé křesťany.
Již chápete velkou nebezpečnost nepravosti křtu dětí?

Jak správně nazvat zlého ducha který ovládá mysl nepravých křesťanů, když o všem co Kristus učinil přemýšlejí naruby? Na to ať si každý odpoví sám.


Vložil: Tomas v Pondělí, 22. červenec 2024 @ 10:53:18 CEST (187 čtenářů)
Více... | 7156 bytů | 16 komentáře | Skóre: 0Život víry: Strom života
Úvod do křesťanství

poslal Nepřihlášený

Hospodin Bůh dal ze země vyrůst veškerému stromoví žádoucímu na pohled a dobrému k jídlu, stromu života uprostřed zahrady a stromu poznání dobrého a zlého.


I řekl Hospodin Bůh: Hle, člověk je jako jeden z nás v tom, že zná dobré a zlé. Ať teď nevztáhne ruku, aby vzal a jedl také ze stromu života a žil navěky!

Vyhnal ho a postavil od východu k zahradě Eden cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života.Adam i Eva byli smrtelní.

Adam a Eva byli hypoteticky smrtelní i před pádem do hříchu. A aby nezemřeli museli jíst plody ze stromu života. Nesmrtelnost lidská je totiž závislá na stravě. Překvapivé zjištění? Není žádný pevný status nesmrtelnosti ukotvený v těle, je to strava co zajišťuje nesmrtelnost. Člověk nezemře pokud jí plody ze stromu života. To zajišťuje tělu věčný život, je to strava! Je to ideální stravování se v rajské zahradě. Strava umožňovala věčný život, proto byl strom života se středu zahrady jako nejdůležitější. A strava zajišťovala zdraví, a taky poznávání a vědění. A kdoví co ještě. V rajské zahradě nebyli jenom dva stromy. Ten veledůležitý strom života a zakázaný strom poznání dobra i zla. Bůh říká, že ze všech stromů v zahradě až na jeden mohou první lidé jíst, stromů bylo tedy více než dva.
Adam z Evou byli z ráje vyhnáni, a hlavní důvodem bylo dle Boha to, aby nemohli dále jíst plody ze stromu života a jako hříšnicí by pak žili navěky. Bůh dokonce nechal strom života střežit mocnými anděly, byla tady tedy možnost, že by se člověk ke stromu života vrátil, a proto tam byla stráž která tomu zamezovala.
Věčný život v hříchu.

Přečtete si ty tři výše uvedené verše znovu, přesně tak to v nich stojí. Hřích jako takový nezpůsobuje smrt přímo. Hřích způsobil, že člověku se stalo ovoce ze stromu života nepřístupné a proto přišla smrt. 
Proto všichni umíráme, pro absenci veledůležité rajské stravy, která umožňovala věčný život. 
Neříká to snad Bůh? Neříká, že by neposlušný člověk po pádu do hříchu, který zná tak jako Bůh dobré i zlé žil věčně pokud by dál jedl ze stromu života?
Říká to Bůh. Hřích způsobil vyhnanství a oddělení od Boha, a taky oddělení od stravy nutné k věčnému životu. Všimli jste si toho vůbec někdy v Božím slově? Že všichni hříšníci by měli nadále život věčný pokud by měli možnost jíst ze stromu života?
Ať teď nevztáhne ruku, aby vzal a jedl také ze stromu života a žil navěky!
Vložil: Tomas v Pondělí, 22. červenec 2024 @ 10:52:40 CEST (55 čtenářů)
Více... | 11947 bytů | komentáře? | Skóre: 0Život víry: ZRCADLO NAŠÍ EKUMENY - máme se co učit
Zamyšlení

poslal Nepřihlášený

Matouš 4
23 I procházel všecku Galilei, uče v shromážděních jejich a káže evangelium království a uzdravuje všelikou nemoc i všeliký neduh v lidu.
24 A rozešla se o něm pověst po vší Syrii. I přivedli k němu všecky nemocné, rozličnými neduhy a trápeními poražené, i ďábelníky, i náměsičníky, i šlakem poražené; a uzdravoval je.
25 I šli za ním zástupové mnozí z Galilee a z krajiny Desíti měst, i z Jeruzaléma i z Judstva i z Zajordání.

Matouš 5
1 Vida pak Ježíš zástupy, vstoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu učedlníci jeho.
2 I otevřev ústa svá, učil je, řka:
3 Blahoslavení chudí duchem, nebo jejich jest království nebeské.   [tzn. pokorní]
4 Blahoslavení lkající, nebo oni potěšeni budou.
5 Blahoslavení tiší, nebo oni dědictví obdrží na zemi.
6 Blahoslavení, kteříž lačnějí a žíznějí spravedlnosti, nebo oni nasyceni budou.
7 Blahoslavení milosrdní, nebo oni milosrdenství důjdou.
8 Blahoslavení čistého srdce, nebo oni Boha viděti budou.
9 Blahoslavení pokojní, nebo oni synové Boží slouti budou.
10 Blahoslavení, kteříž protivenství trpí pro spravedlnost, neb jejich jest království nebeské.
11 Blahoslavení jste, když vám zlořečiti budou lidé a protivenství činiti, a mluviti všecko zlé o vás, lhouce, pro mne.
12 Radujte se a veselte se, nebo odplata vaše hojná jest v nebesích. Takť zajisté protivili se prorokům, kteříž byli před vámi.
13 Vy jste...
Vložil: Tomas v Pondělí, 22. červenec 2024 @ 10:52:15 CEST (50 čtenářů)
Více... | 15317 bytů | komentáře? | Skóre: 0Život víry: Princip Evangelia.
Zlatá perla

poslal Nepřihlášený

Oko. Děti jsou skutečně Božím požehnáním. O tom se tu nehodlám s nikým přít. I když se rodí vždycky a bez výjimky bez dědictví věčného života, Bůh s nimi už počítá a je připraven jim dar věčného života dát okamžitě, kdy je jejich rodiče nechají pokřtít.

Vložil: Tomas v Pátek, 19. červenec 2024 @ 13:23:45 CEST (310 čtenářů)
Více... | 4392 bytů | 17 komentáře | Skóre: 0Život víry: Je ironie vhodnou, nebo záludnou a nevhodnou formou evangelizace v křesťanství?
Etika

poslal brusle7

Všimla jsem si nejen já - a v tomto díky Gregovi za všímavost a pojmenování IRONIE na GS , že někteří evangelizátoři (a zejména lidé v ŘKC) si často v evangelizaci druhých  pomáhají ironií. Možná úvodem článku uvedu tyto dvě citace k uvedení do tématu, co mám například konkrétně na mysli:

"Dle některých Kodetových ironických vyjádřeních o sobě a o ostatních věřících, která ve skutečnosti deklasují Pánovo dílo na kříži, je jasné, že jeho oči ještě osvíceny nebyly a bohatství Slávy dědictví ve svatých a nesmírnou velikost moci k nám věřícím ještě nepoznal." 
(Greg - část jeho vyjádření ke Kodetovi)
Vložil: Tomas v Pátek, 19. červenec 2024 @ 13:22:51 CEST (619 čtenářů)
Více... | 3136 bytů | 77 komentáře | Skóre: 0Život víry: Výroky z jiného evangelia od falešných křesťanů, a výroky Krista a evangelistů.
Zlatá perla

poslal Nepřihlášený

Tolstoj. Písmo je katolický výmysl, trumbero, tak ho nečti, ať nedostaneš antikatolickou kopřivku. ;-)
A pokud miminko ke spáse nepotřebuje křest, nepotřebuje ho ani dospělý. ;-)Vložil: Tomas v Čtvrtek, 18. červenec 2024 @ 10:25:52 CEST (287 čtenářů)
Více... | 6803 bytů | 12 komentáře | Skóre: 0Život víry: Jáma - rokle - svědectví
Intimity

poslal brusle7

Svědectví Brusle7:

Pro mne byla jáma hlavní a hraniční zkušeností v životě víry, za jejíž branou čekal Bůh, který celou tu dobu natahoval ke mne do jámy ruce v naději, abych se jich dotkla a už se nikdy nepustila...


Vložil: Tomas v Pondělí, 15. červenec 2024 @ 23:07:27 CEST (504 čtenářů)
Více... | 41 komentáře | Skóre: 0Život víry: Je křesťanství podvod??!!!
Úvod do křesťanství

poslal Frantisek100

František si řeší svůj život, píše o rozporech, co si žije. Ale nehledá východisko z toho, co žije, jen píše stále dokola svou situaci, mnoho a mnoho let. To také není příklad učedníků Ježíše. Ježíš řešil situace, které žil. A učedníci Ježíše se odvrátili od zla, nežili starý život.    


 A jak ten František žije špatně a žil špatně???   Cizinec si myslí, že on všemu rozumí. Sám trpí komplexem ukřivděného křesťana, který za minulého režimu trpěl. Znám plno fňukalů, ale i od těchto samých věřících posmívačů  druhých. Můj rozpor začal tak, jak to již několikrát jsem popsal. Já nepatřím k těm, kdo stejně jako někteří zde, když slyšeli nějakého guru, tak je fanaticky přivedl ke Kristu. Takový lidé mě ke Kristu přivést nemohou. Nepřivádějí člověka k pravému Kristu, ale činí z člověka fanatika bez empatie a až psychopata. 
Vložil: Tomas v Pondělí, 15. červenec 2024 @ 20:41:16 CEST (445 čtenářů)
Více... | 2793 bytů | 29 komentáře | Skóre: 0Život víry: ZÚŽENÁ CESTA
Zamyšlení

poslal Willy

„Jak těsná je brána a zúžená cesta, která vede do života, a málo je těch, kdo ji nalézají!“ Mt 7:14

A bude tam silnice, cesta, která se bude nazývat cestou svatou: Neprojde po ní nečistý, bude jen pro toho, kdo jde svatou cestou. Ani hlupáci nezabloudí. Iz 35:8

Neboť toto vězte a znejte, že žádný smilník ani nečistý ani lakomec — to jest modloslužebník — nemá dědictví v království Kristově a Božím.
 Ef 5:5

Vložil: Tomas v Pondělí, 15. červenec 2024 @ 20:38:24 CEST (238 čtenářů)
Více... | 2148 bytů | 2 komentáře | Skóre: 0Život víry: Děti křest nepotřebují.
Katolicismus

poslal Nepřihlášený

Tolstoj.
Děti jsou také pozvány ke spáse, ale nejsou do určitého věku schopny víry, stejně jako nejsou schopny hřešit. Jsou postiženy "pouze" hříchem Adamovým, který je také zlomen Ježíšovou obětí, nikoliv hříchy osobními. Účinky této oběti se u dospělého i u dítěte přivlastňují právě křtem, kterým jsme nořeni do smrti Kristovy a do znovuzrozující, očišťující a obnovující koupele Ducha - toto znovuzrození, očištění a obnovení nečiní člověk, ale Bůh - člověk ho jen přijímá. Křest je nezbytný pro spásu, jak říká sám Pán: "nenarodí-li se kdo z vody a Ducha, nemůže vstoupit do Božího království"


A přitom k rozbití všech lží o potřebě křtít děti stačí jedna věta.

Děti křest nepotřebují!

Vložil: Tomas v Pondělí, 15. červenec 2024 @ 20:33:36 CEST (487 čtenářů)
Více... | 4891 bytů | 92 komentáře | Skóre: 0Život víry: Je Slovo (Logos) myšlenka Boha, nebo Bůh sám?
Kritika bludů

poslal Tolstoj

Popírači Trojice odmítají uznat Bohem zjevený božský status Ježíše Krista - Syna Božího. Přitom Písmo to říká jasně:

"Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh, to Slovo se stalo tělem." (J 1)

Proti tomu tito bludaři tvrdí, že ono Slovo byla pouhá preexistentní myšlenka nebo úmysl Boha o věcech budoucích. Ale tím se staví nad Písmo, překrucují ho a popírají.
Písmo totiž říká jasně:
Vložil: Tomas v Pondělí, 15. červenec 2024 @ 20:30:00 CEST (712 čtenářů)
Více... | 8183 bytů | 138 komentáře | Skóre: 0Život víry: Test míry odklonu od Evangelia
Dotazy čtenářů

poslal gregorios777


Chcete si vyzkoušet svoji míru odklonu od Evangelia? 
Vložil: Tomas v Středa, 10. červenec 2024 @ 23:53:57 CEST (519 čtenářů)
Více... | 3575 bytů | 40 komentáře | Skóre: 0Život víry: Zdali nalezne víru na zemi?
Kázání

poslal gregorios777

Opravdu máme víru v Krista? 
Vložil: Tomas v Úterý, 09. červenec 2024 @ 14:37:17 CEST (440 čtenářů)
Více... | 6000 bytů | 40 komentáře | Skóre: 0Život víry: Chytrá léčka Satanova / aneb OPRAVDOVÉ POSLÁNÍ KŘESŤANA
Zkušenosti

poslal brusle7


Milovaní. Chtěla bych se s Vámi zamyslet nad tím, co je a není opravdovým posláním křesťanů?


Poslání křesťana - ANO: 

Svědčit svým životem tak, jako Kristus. Milovat Boha a bližní tak, jako Kristus. Dát svůj život za své bližní, tak jako Kristus (budeme-li v této situaci).
Vložil: Tomas v Úterý, 09. červenec 2024 @ 14:36:27 CEST (785 čtenářů)
Více... | 986 bytů | 80 komentáře | Skóre: 0Život víry: Království světa vs. Království Boží
Zamyšlení

poslal Willy

V tomto vesmíru existují dvě království. Většina lidí, žijících na tváři země, žije v království světa, v němž vládne satan.

A pak je zde Království Boží, nebes, Království našeho PÁNA a Jeho KRISTA.

Bible říká, že se království světa stalo (ve skutečnosti tedy stane) Královstvím našeho PÁNA a Jeho KRISTA a bude kralovat na věky věků. Než to nastane, existují na zemi dvě království, z nichž jedno je viditelné a druhé je neviditelné. Jedno vládne zjevně a druhé skrytě.

Vložil: Tomas v Úterý, 09. červenec 2024 @ 13:49:48 CEST (437 čtenářů)
Více... | 2859 bytů | 16 komentáře | Skóre: 0Život víry: KOMU PATŘÍŠ?
Zamyšlení

poslal Willy

Apoštol Pavel to měl takto:

Sk 27:23 Tuto noc přišel ke mně anděl toho Boha, jemuž patřím a kterému sloužím, ... řekl posádce lodi, na které se plavil do Říma a která následně ztroskotala, ale všichni na ní byli zachránění poté, co jim opakoval slova anděla, který mu řekl: ‚Neboj se, Pavle, ty se musíš postavit před císaře. A hle, Bůh ti daroval všechny ty, kteří se plaví s tebou.‘

Ještě předtím napsal Římanům: Neboť žijeme-li, žijeme Pánu, umíráme-li, umíráme Pánu. Ať tedy žijeme či umíráme, patříme Pánu. Ř 14:8

A Galatským napsal: Ať mi už nikdo nepůsobí potíže, vždyť já nosím na svém těle znaky toho, že patřím Pánu Ježíši. Ga 6:17
Vložil: Tomas v Úterý, 09. červenec 2024 @ 13:47:48 CEST (140 čtenářů)
Více... | 2036 bytů | 2 komentáře | Skóre: 0Život víry: Pán Ježíš Kristus je Stvořitelem světa ?
Úvod do křesťanství

poslal rosmano


Nebo spolustvořitelem světa ?  Spolustvořitelem celého vesmíru ?

Občas se zde objeví takové tvrzení.
    Zakládá se na určitých textech z listů apoštolů, jejichž interpretace ovšem je zkreslená a nepravdivá.


Co k tomuto hovoří nejpovolanější ?

1)   Bůh si to nemyslí

2)   Pán Ježíš si to nemyslí

3)   Apoštolové si to nemyslí.


Vložil: Tomas v Úterý, 09. červenec 2024 @ 13:47:29 CEST (534 čtenářů)
Více... | 7248 bytů | 151 komentáře | Skóre: 0Život víry: Křest znamená ponoření
Zamyšlení

poslal cizinec

  V diskuzi jsme probírali pojem "křest" a "křtít". Zazněla příhodná otázka k tématu:

  Křest skutečně znamená "PONOŘIT" - ale ponořit do čeho vlastně?  Do vody?

Vložil: Tomas v Úterý, 09. červenec 2024 @ 13:46:03 CEST (1651 čtenářů)
Více... | 8161 bytů | 311 komentáře | Skóre: 0
Stránka vygenerována za: 0.41 sekundy